Liczby wymierne

note /search

Słówka - matematyka 2

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Język angielski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

ratio - stusunek rational number - liczba wymierna real numbers - liczby rzeczywiste rectangular...

Relacja równoważności

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1939

całkowite Liczby wymierne Twierdzenia o sumie i złożeniu relacji równoważności Jeżeli R,S - relacje...

Wielomiany - Wykład 9

  • Politechnika Śląska
  • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

to istnieje łatwe kryterium do sprawdzania, czy liczba wymierna p jest pierwiastkiem tego wielomianu: q p...

Kurs programowania w C cz. 143

  • Politechnika Poznańska
  • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

też, że komputer nie ma fizycznej możliwości zapisania przecinka. Spróbujmy teraz zapisać jakąś liczbę wymierną...