Iloczyn wektorowy

note /search

Zestaw zadań - Iloczyn wektorowy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

t y = 2 + 2t ; t 2 R l2 : : z=1 t l1 : = :x+y+z = 2. Zadanie 15. Poda´ de…nicje iloczynu wektorowego...

Geometria analityczna

  • Politechnika Gdańska
  • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Iloczyn skalarny, Iloczyn wektorowy, Iloczyn...

Wektory w fizyce

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1218

, jest niezmiennikiem (inwariantem) Ponadto moóna pokazaƒ, óe W ektory 5 ILOCZYN WEKTOROWY WEKTORÓW Iloczynem wektorowym...

Pęd punktu materialnego

  • Politechnika Warszawska
  • Mechanika stosowana
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

początku ukł. współrzędnych) definiuje się jako wektor będący rezultatem iloczynu wektorowego wektora...

Fizyka - Wektor Poyntinga

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

za pomocą iloczynu wektorowego 1 S= E× B µ0 W układzie SI jest on wyrażony w W/m2, kierunek S pokazuje...