Ekonomia matematyczna - pytania testowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia matematyczna - pytania testowe - strona 1

Fragment notatki:

składa się z 16 pytań i dotyczy między innymi takich zadnień jak: krańcowa skłonność do konsumpcji, statystyka porównawcza, funkcja popytu, funkcja podaży czy krańcowy utarg produktu.

Stwierdzono,że krańcowa skołonnosć do konsum.w pewnym kraju wynosci0,7.Jeżeli dochód narod.kraju wynosi 70,to na oszczędności przeznacza się:
a)24 b)21
c)20 d)50 e)żadne z powyższych Narzędziem matematycznym do obliczania nadwyżki producenta jest: całka oznaczona
Statystyka porównawcza zajmuje się:
badaniem efektów zmiennych egzogenicznych na stan eguilibrium = stan równowagi Niech p(q) będzie funkcja popytu oraz dp/dq q=7 = -10 oznacza to, że przy popycie na 7jednost.: a)wzrost podaży o1jedn.spowoduje wzrost ceny o 10 b)wzrost podaży o1jedn. spowoduje spadek ceny o 10 c)wzrost podaży o1jedn.spowoduje w przybliżeniu wzrost ceny o10 d)wzrost podaży o1jedn.spowoduje w przybliżeniu spadek ceny o 10 Krańcowy utarg produktu przy 10zatrudnionych wynosi 5.Wówczas zwiększenie liczby zatrudnionych o 2spowoduje zawsze wzrost utargu o: a)10 b)w przybliżeniu o5 c)15 d)w przybliżeniu 10 e)żadne z powyższych Funkcja popytu wynosi p= - q+1 wówczas obniżenie ceny: a)obniży utarg
b)nie zmieni go c)zwiększy utarg Funkcja podaży p=q+1 Cena równowagi p0=2. Nadwyżka producenta wynosi: a)3 b)4 c)0,5 d)6 e)żadne z powyższych
Stwierdzono,że krańcowa skołonnosć do konsum.w pewnym kraju wynosci0,7.Jeżeli dochód narod.kraju wynosi 70,to na oszczędności przeznacza się: a)24 b)21 c)23
d)30
e)żadne z powyższych
Funkcja popytu p= - q+7, a cena równowagi p0=3. Nadwyżka konsumenta wynosi: a)1 b)1,5 c)4 d)2,5 e)żadne z powyższych Dana jest funkcja C=75 +10 Q2 Przyrost produkcji o 1 jednos. spowoduje wzrost kosztów o : a)75 b)30 c)85 d)65 e)żadne z powyższych Wg modelu Keynesa skłonność do oszczędzania wraz ze wzrostem dochodów a)wzrasta b)maleje c)pozostaje bez zmian Niech p(q) będzie funkcja popytu oraz dp/dg q=10 = - 7oznacza to, że przy popycie na 7jednost.: a)wzrost podaży o1jedn.spowoduje wzrost ceny o 10 b)wzrost podaży o1 jedn. spowoduje spadek ceny o 10 c)wzrost podaży o1 jedn.spowoduje w przybliżeniu wzrost ceny o10 d)wzrost podaży o1jedn.spowoduje w przybliżeniu spadek ceny o 10 e)żadne z powyższych
Krańcowy utarg produktu przy 10zatrudnionych wynosi 5.Wówczas zwiększenie liczby zatrudnionych o 1spowoduje zawsze wzrost utargu o:

(…)

… sprzedanych jednostek, oszacować utarg krańcowy dla podanych wartości q: r=0,7q q=8 g=100 q=200 odp.=0,7
Funkcja konsumpcji USA została oszacowana następującym wzorem C=0,627 I + 113,1 Znaleźć krańcową skłonność do konsumpcji. C'=0,627 KSK=0,627

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz