Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

note /search

Finanse Przedsiębiorstw - wzory

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1253
Wyświetleń: 9499

Wykład prowadzi dr Janusz Nesterak na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka sporządzona jest w formie dwóch plików tekstowych. W sumie 5 stron w formacie doc. Notatki to lista wzorów niezbędnych przy zaliczaniu przedmiotu finanse przedsiębiorstw u dra Janusza Nesteraka (kilka się powtarza)...

Mikroekonomia - wykłady

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3535

Dokument ma 69 stron i porusza zagadnienia takie jak: funkcje ekonomii, mikroekonomia, makroekonomia, dochód narodowy brutto, dochód narodowy netto, krzywe możliwości produkcyjnych, prawa ekonomiczne, kategorie ekonomiczne, prawa ekonomiki, teorie ekonomiczne, model ekonomiczny, gospodarka rynkowa,...

Algorytmy i Struktury Danych - wykłady pack

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Algorytmy i struktury danych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3640

Wykłady zapisane są w formacie .pdf i mają formę prezentacji. Notatka zawiera wiele przykładów zastosowań poruszanych zagadnień w języku Java oraz porusza zagadnienia takie jak: klasa jako podstawowa struktura danych, algorytm, ewolucja metod programowania, struktury danych, ewolucja struktur danyc...

Wybrane zagadnienia z filozofii

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3885

Dokument ma 10 stron i dotyczy tematów takich jak: Arystoteles, szkoła perypatetycka, pisma Arystotelesa i ich podział: pisma logiczne, pisma przyrodnicze, pisma metafizyczne, pisma etyczne, pisma estetyczne, poglądy logiczne, podział filozofii Arystotelesa,poglądy metafizyczne Arystotelesa, podsta...

Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 1,2,3

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Ekonomika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2618

Skrypt z przedmiotu Ekonomika przedsiębiorstw. Notatka zawiera 14 stron, obejmuje poniższą tematykę. Pojęcie ekonomiki przedsiębiorstw, celi działania współczesnych organizacji. Rodzaje kapitalizmu występującego w praktyce. Metodologia badań nad funkcjonowaniem przedsiębiorstw: podejście czynnikowe,...

Ekonomika Przedsiębiorstw - skrypt; rozdział 4,5

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3395

Dokładana tematyka notatki jest następująca: kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, cechy kapitału intelektualnego, rodzaje kapitału intelektualnego, kapitał osobowy, wycena kapitału intelektualnego, ochrona

Podstawy Organizacji i Zarządzania - podstawy - pomoce

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3157

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Organizacja, Cechy organizacji, Współczesne organizacje, Model Lewita, OTOCZENIE ORGANIZACJI, SEGMENT, NATURA, system celów, rodzaje celów, misja, cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne, swot, struktury organizacji, planowanie, rodzaje planów ...

Podstawy Rachunkowości - skrypt

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Rachunkowość
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 6629

Chodzi tu o zjawiska i procesy dotyczące majątku i kapitału. Odzwierciedlenie w ujęciu rachunkowości to ujmowanie określonych zjawisk i procesów, ich odwzorowywanie w ujęciu liczbowym a to odwzorowanie możemy traktować jako proces przetwarzania danych. Szeroko ujmowane przetwarzanie danych to podzi...

Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 1

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 3773

Zagadnienia są na egzamin z przedmiotu mikroekonomia. Plik ma 23 strony i porusza takie zagadnienia jak: ekonomia, czym się zajmuje, pochodzenie nazwy, mikroekonomia, makroekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, metoda indukcyjna, metoda dedukcyjna, proces gospodarowania, potrzeby, dobra...

Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 2

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2373

Pytania obejmują poniższe zagadnienia. Koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych, racjonalność oczekiwań. Mechanizm rynkowy, popyt, wielkość popytu, krzywa popytu, podaż, krzywa podaży, prawo popytu, prawo podaży,...