Algorytmy i Struktury Danych - wykłady pack

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3724
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Algorytmy i Struktury Danych - wykłady pack - strona 1 Algorytmy i Struktury Danych - wykłady pack - strona 2 Algorytmy i Struktury Danych - wykłady pack - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady zapisane są w formacie .pdf i mają formę prezentacji. Notatka zawiera wiele przykładów zastosowań poruszanych zagadnień w języku Java oraz porusza zagadnienia takie jak: klasa jako podstawowa struktura danych, algorytm, ewolucja metod programowania, struktury danych, ewolucja struktur danych, pojęcie klasy, składowe klasy, cechy programowania obiektowego, definicja klasy w języku Java, tworzenie i usuwanie obiektów, dostęp do składowych obiektu
z poziomu metody, konstruktory, konstruktor domyślny, konstruktor definiowany przez programistę, przeciążenie konstruktorów, konstruktor alternatywny, dziedziczenie, polimorfizm, elementy statyczne w klasie, pola statyczne, pola niestatyczne, metody statyczne, abstrakcyjność, finalność. Drugi wykład porusza natomiast zagadnienia takie jak: zarządzanie relacjami pomiędzy klasami, pakiety, cechy pakietów, kompilacja pakietów, hierarchiczna struktura pakietów, lokalizacja pakietów, dostępność klas, interfejsy, implementacja interfejsu, zastosowanie interfejsu, kompozycja, klasy wewnętrzne, klasy anonimowe. Trzeci wykład traktuje na tematy takie jak: rekurencja, warunek stopu, wektory w języku Java, tablice w języku Java, inwersja elementów w wektorze, wieże Hanoi, sortowanie szybkie, sortowanie przez łączenie. Czwarty wykład podejmuje tematy takie jak: wyjątki i ich obsługa, pojęcie błędu, błędy w programowaniu, wyjątek, cechy wyjątków, struktura wyjątków, zasada wyboru frazy catch, wyjątki typu RuntimeException, operacje na plikach, nagłówki metod z klasy FileReader, definiowanie własnych wyjątków. Wykład piąty porusza zagadnienia takie jak: kolekcje i zbiory, kontenery, rodzaje kontenerów, struktura interfejsów-kontenerów, cechy klucza haszującego, struktura tablicy z haszowaniem, wyświetlanie elementów drzewa, klasa AbstractCollection, interfejs Set, klasa AbstractSet, implementacja zbiorów typu HashSet, interfejs SortedSet, interfejs Comparable. Szósty wykład podejmuje tematy takie jak: listy i tablice asocjacyjne, implementacja list w języku Java, zastosowania klasy ArrayList, klasa LinkedList, stos, kolejka, tablica asocjacyjna, interfejsy Map oraz Map.Entry, implementacja tablic asocjacyjnych, klasa HashMap, klasa TreeMap, porządkowanie naturalne, zastosowanie komparatora. Wykład siódmy dotyczy zagadnień takich jak: drzewa, drzewo jako struktura danych, rodzaje drzew, implementacje drzew, implementacja wektorowa, implementacja listowa, implementacja LCRS, implementacja drzew binarnych, implementacja drzew w języka Java, metoda preorder, metoda postorder, metoda inorder, drzewo poszukiwań binarnych, drzewa wyrażeń arytmetycznych, dokument HTML jako drzewo, dokument XML jako drzewo. Wykład ósmy porusza zagadnienia takie jak: strumienie, klasyfikacje strumienia, strumień danych, operacje na plikach, klasa File, klasa File - reprezentacja pliku dyskowego, klasa File - reprezentacja katalogu, strumienie bajtowe, klasa InputStream, klasa OutputStream, klasa FileInputStream, klasa FileOutputStream, buforowane bajtowe strumienie plikowe, klasa DataOutputStream, klasa DataInputStream, strumienie znakowe, klasa Writer, klasa OutputStreamWriter, klasa FileWriter, klasa BufferedWriter, klasa PrintWriter, klasa Reader, klasa InputStreamReader, klasa FileReader, klasa BufferedReader, serializacja i deserializacja, strumień ObjectOutputStream, strumień ObjectInputStream, interfejs Serializable, pola typu transient. Wykład dziewiąty dotyczy zagadnień takich jak: pojęcie grafu, graf nieskierowany, r ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz