Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi - strona 2

note /search

Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6 - cz 1

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3976

Opracowanie zagadnień z zakresu historii myśli ekonomicznej. Notatki są w małym formacie. Treść notatki: merkantylizm, fizjokratyzm, ekonomia klasyczna, liberalizm gospodarczy, szkoła neoklasyczna, keynesizm, monetaryzm, nowa ekonomia kl...

Podstawy Rachunkowości - wykładym - przychody, koszty, straty i zyski...

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Rachunkowość
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2506

: przychody, koszty, straty i zyski, kapitały, majątek, wynik finansowy Struktura rachunkowości: Finansowa- 1) Księgowość- zapis danych. 2) Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporzą...

Ekonomia matematyczna - pytania testowe

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3185

składa się z 16 pytań i dotyczy między innymi takich zadnień jak: krańcowa skłonność do konsumpcji, statystyka porównawcza, funkcja popytu, funkcja podaży czy krańcowy utarg produktu. Stwierdzono,że krańcowa skołonnosć do konsum.w pewnym kraju wynosci0,7.Jeżeli dochód narod.kraju wynosi 70,to na o...

Podstawy Organizacji i Zarządzania - opracowane pytania na egzamin

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3143

1. Ewolucja organizacji pracy i powstanie nauki o organizacji i zarządzaniu. Przez wieki podstawową formą organizacji była organizacja typu rzemieślniczego. Na dole piramidy organizacyjnej byli uczniowie (przyuczający się do zawodu, ich praca nie była opłacana). Wyżej znajdowali się czeladnicy (w ...

Mikroekonomia ściąga na egzamin - pack 6

  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3388

ściąga gotowa do druku 22-10-2002 Mikroekonomia wykład 2.Metody badań w ekonomii. Metoda indukcji Metoda dedukcji Dokonywanie Uznanie zdania obserwacji – za bezwarunkowo obserwacja cen iprawdziwe – wielkości popytu(np. wielkość Badanie danych popytu zależy przypadków – od ceny X) (wybór jaki...