Podstawy Organizacji i Zarządzania - podstawy - pomoce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3381
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Organizacji i Zarządzania - podstawy - pomoce - strona 1 Podstawy Organizacji i Zarządzania - podstawy - pomoce - strona 2 Podstawy Organizacji i Zarządzania - podstawy - pomoce - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Organizacja, Cechy organizacji, Współczesne organizacje, Model Lewita, OTOCZENIE ORGANIZACJI, SEGMENT, NATURA, system celów, rodzaje celów, misja, cele strategiczne, cele taktyczne, cele operacyjne, swot, struktury organizacji, planowanie, rodzaje planów w organizacji, plan strategiczny, organizowanie, przewodzenie, kontrolowanie, motywacja, podejścia do motywowania, motywowanie, tradycyjne podejście, wg maslowa ? potrzeby te można sklasyfikować następująco, wg teorii erg, teoria dwuczynnikowa, rodzaje zarządzania, zarządzanie przez cele, zasada określania celów, analiza odchyleń od celu, delegowanie uprawnień, zalety i wady delegowania uprawnień, decentralizacja i centralizacja, podejmowanie decyzji, typy decyzji, decyzja zaprogramowana, decyzja nie zaprogramowana, etapy racjonalnego podejmowania decyzji, rodzaje planów w organizacji, szkoła klasycznej teorii organizacji, henri fayol, max weber, mary parker follet, chester i. barnard, szkoła behawioralna (organizacja to ludzie), hugo munsterberg, elton mayo, abraham maslov i douglas mcgregor, szkoła ilościowa, szkoła systemowa, teoria systemów.

Organizacja: system społeczno -techniczny 1)znaczenie atrybutowe(cecha charakteryzująca proces) wewnętrzne uporządkowanie składników, żeby one przyczyniły się do powodzenia całości 2)znaczenie czynnościowe- zespół działań polegających na harmonijnym dobór środków by osiągnąć cel funkcja zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie) 3) znaczenie rzeczowe - instytucja wyodrębniona z otoczenia wewnętrznie uporządkowane i powiązane ze sobą zbiory elementów( przedsiębiorstwo, urząd gminy, gmina, uczelnia)
Cechy organizacji: 1) celowość istnienia 2) rozmyślny charakter 3)złożoność skomplikowanie( system) 4) uleganie wpływom otoczenia i jego kształtowanie
Współczesne organizacje: 1) systemy otwarte (współdziała z otoczeniem) 2)adaptujące się (adaptuje się do zmian w otoczeniu) 3)sformalizowane(utrzymywanie zasad i procedur w formie pisemnej) 3) zróżnicowane (według funkcji, procesów)
Model Lewita: Wszystko ze sobą powiązane , elementy SPOŁECZNE( cele i zadania ; ludzie) elementy TECHNICZNE (struktura formalna; wyposażenie i technika)
Cele i zadania: misja, wiązka celów, drzewo celów, zadania Ludzie: postawy, umiejętności , predyspozycje, stosunki międzyludzkie, motywacje Struktura formalna: hierarchia, schemat organizacyjny, zakres czynności, instytucje Wyposażenie i technika: wytwarzanie, knowhow, przetwarzanie danych
OTOCZENIE ORGANIZACJI: SEGMENT NATURA: * globalne trendy rynkowe * przyroda * procesy demograficzne *przemiany kulturowe i świadomościowe w skali masowej
SEGMENT GRA: klienci * dostawcy * banki * giełdy * pośrednicy * akcjonariusze *firmy ubezpieczeniowe SEGMENT WALKA: konkurenci i przeciwnicy * analiza konkurencji by wypracowac strategię SEGMENT WŁADZA:instytucje państwowe * włąściciele * centrale - podmioty, które działają w otoczeniu- zwierzchnie w stosunku do organizacji
SYSTEM CELÓW
Rodzaje celów Organizacje ustalają wiele różnych rodzajów celów. Różnią się one szczeblem, dziedziną i ramami czasowymi. Szczebel - cele są ustalone na różnych szczeblach i dla różnych szczebli w ramach organizacji. 4 podstawowe szczeble celów obejmują: misję, cele strategiczne, taktyczne operacyjne.
Misja - powołanie - sformułowanie podstawowego celu organizacji, który wyróżnia ją wśród innych firm tego typu i wskazuje na zakres operacji przedsiębiorstwa w kategoriach produktu i rynku
C

(…)

…) oraz samorealizacji. McGregor wyroznil dwa zalozenia dot. podejscia ludzi do pracy: teoria X(kierownicy zakladaja ze ludzi trzeba naklaniac, motywow do ponoszenia wysilkow w pracy)
teoria Y(kierownicy przyjmuja ze ludzie lubia pracowac i chetnie podchodza do pracy jako do sposobu samorozwoju)
Osiągniecia- 1)teza opłaca się troska o robotnikow 2) zrewolucjonizowane kształcenie kierownikow- kształtowanie umiejętności…
… -*zależność pionowa(podział władzy) *zależność pozioma(funkcjonalna powiązanie technologiczn, informacyjne i doradcze)* rozpiętość kierowania* spiętrzenie kierowania( liczba szczebli w strukturze organizacyjnej
2) specjalizacja -A) funkcjonalna ze względu na realizowane funkcje np.: Kierownik badania, zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedarz B) produktowa- wyodrębnienie z organizacji jednostek…
… odzwierciedlenie struktury *karty funkcji - zadania *instrukcje - BHP, o obiegu dokumentów
rodzaje
ze względu na rozpiętość kierowania- płaskie , smukłe ze względu na przeważający udział więzi - liniowa, sztabowo liniowa, funkcjonalna, pionowa, dywizjonalna, zadaniowa, sieciowa, mieszana
Planowanie: plany wyznaczaja cele i najlepszy sposób ich realizacji, umożliwiają nam 1)uzyskanie i przeznaczenie środków…
… władzy. Natomiast jeżeli nie ma konkretnej wizji ratunku dla firmy być może należałoby zdecentralizować władzę, gdyż być może pojedyncze, samodzielne małe działy potrafiłyby wyjść z kryzysu mając swobodę decyzji.
Podejmowanie decyzji - jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu
Proces podejmowania decyzji - rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie…
… na podstawie terazniejszosci i przeszlosci.
Osiągnięcia: 1) metody teorii decyzji- stosowane w takich dziedzinach jak planowanie finansowe, programowanie produkcji,utrzymywanie zapasow na określonym poziomie2) największe osiągnięcia w działalności planistycznej i kontrolnej
Szkoła systemowa - poglad, że organizacja jest jednolitym ukierunkowanym systemem składających się z wzajemnie powiązanych części…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz