Organizacja i zarządzanie

note /search

organizacja i zarządzanie - wykłady

 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1967

- Jerzy Cie_lik. Notatka składa się z 7 stron. Organizacja i zarządzanie Struktury organizacyjne i zarządzania: Relacje między przełożonymi a podwładnymi występują w strukturze organizacji i zarządzania. Struktury te opierają się na zasadzie hierarchii (podział zarządzania w firmie na wiele szcze...

Zbiór zagadnień z organizacji i zarządzania.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania Zródło: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw P.P z dnia 30.08.1996 1 .def. przekształceń własnościowych i prywatyzacji 2 . charakteryst. Ścieżek prywatyzacyjnyc...

Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ nurt przemysłowy = „naukowe zarządzanie” nurt administracyjny = uniwesalistyczny. F.W.Taylor - zastosował metody naukowe. H Le Châteler unaukowił Taylora i stworzył „Cykl działania zorganizowanego” CEL: maksymalizacja indywidualności i wydajności pracy by o...

Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3171

Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces marketingu (rys.). 6. Pojęcie i składniki zarządzania marketingowego. 7. Zakres i umiejscowienie...

Model organizacji rynku usług transportowych w UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

Model organizacji rynku usług transportowych w UE      Rynek transportowy- mechanizm, który umożliwia zawieranie transakcji między  kupującym i sprzedającym w transporcie.    Model organizacji rynku usług transportowych:  · Trzypoziomowa struktura podmiotowo - organizacyjna  · Podmiotowo – kapitało...

Pytania na kolokwium 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2485

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron. Wyjaśnij genezę powstania szkoły badań operacyjnych, podaj inne nazwy tej szkoły i przedstaw jej perspektywy. Dopiero rewolucyjny rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej (technika mikroprocesorowa) umożliwił stosowanie modeli i procedur matematycznych...

Pytania na kolokwium 3

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1834

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron. Jakie założenia stoją u podstaw koncepcji równowagi organizacyjnej we współczesnej teorii zarządzania? Założenia (wg Koźmińskiego): #traktowanie procesu zarządzania jako procesu mającego na celu utrzymanie równowagi organizacyjnej; #równowaga to trwały, zm...

Pytania na kolokwium 4

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron. Zdefiniuj pojęcia sterowanie i kierowanie. Sterowanie, wg. Janusza Gościńskiego - wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu, lub w stanie sterowanego systemu w określonej chwili, które jest pożąd...

Pytania na kolokwium 5

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

Rogali_ska. Notatka składa się z 1 strony. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby idee zarządzania zdeterminowanego planem stosować w przedsiębiorstwach? Aby wprowadzić te idee w życie plan musiałby być tak doskonały, by móc wychwycić wszystkie problemy z otoczenia i przedsiębiorstwa i uwzględ...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1428

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron. Co określa stopień centralizacji-decentralizacji struktury organizacyjnej? Stopień centralizacji-decentralizacji określa rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w systemie hierarchicznym. Jest to odrębna cecha struktury organizacyjnej. Z organizacją scentrali...