Pytania na kolokwium 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium 2 - strona 1 Pytania na kolokwium 2 - strona 2

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron.
Wyjaśnij genezę powstania szkoły badań operacyjnych, podaj inne nazwy tej szkoły i przedstaw jej perspektywy. Dopiero rewolucyjny rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej (technika mikroprocesorowa) umożliwił stosowanie modeli i procedur matematycznych. To przyczyniło się do powstania tzw. management science, dyscypliny, która główne zadania zarządzania widziała w planistycznym przygotowaniu decyzji, które opierało się na metodach charakterystycznych dla nauk przyrodniczych i technicznych. Była to koncepcja matematyzowania procesów decyzyjnych. Prekursorami jej byli Taylor i Gantt, a w latach 40 modele matematyczne i algorytmy zaczęły wchodzić w użycie bezpośrednio w ekonomii i zarządzaniu. Była to geneza nowej szkoły w zarządzaniu, szkoły badań operacyjnych lub inaczej szkoły matematycznej. Cechami tej szkoły jest stosowanie aparatu matematycznego oraz określonego sposobu rozumowania, a konkretnie upraszczania rzeczywistości po to, aby uwydatnić najważniejsze zależności właściwe danemu problemowi. Model taki zawiera funkcję celu, która jest optymalizowana przy zachowanych określonych warunkach. Perspektywy: Szkołą ta wniosła ogromny wkład w rozwiązywanie problemów planowania, w dalszym ciągu intensywnie się rozwija, ale jej możliwości są ograniczone. Zdaje ona egzamin co do procesów ustrukturalizowanych, ponieważ dla innych stosowanie modeli i procedur matematycznych jest niemożliwe. Podaj podłoże powstania szkoły systemów społecznych i scharakteryzuj poglądy niektórych jej twórców. Szkoła systemów społecznych ukształtowała się pod wpływem nurtu strukturalnego amerykańskiej teorii socjologii i psychologii postaci. Jako system społeczny rozumiemy tu dynamiczny zbiór uczestników organizacji wzajemnie współpracujących ze sobą ze względu na określony cel. Ch. I. Barnard wymienia trzy zasadnicze więzi międzyludzkie: #komunikacja - stanowi sposób pobudzania do działania poszczególnych części systemu oraz środek koordynacji i kontroli; #równowaga - utożsamiana z mechanizmem stabilizującym organizacyjną całość oraz umożliwiającym jej adaptację do zmieniających się warunków; #podejmowanie decyzji - stanowi środek regulowania i kierowania strategicznego. Zagadnieniom podejmowania decyzji dużo uwagi poświęcali inni czołowi przedstawicieli tej szkoły - H.A. Simon i J.G. March. Trzeba podkreślić, że preferując analizę psycho-socjologiczną, pominęli oni aspekt materialny przedsiębiorstwa. Scharakteryzuj podejście do problematyki zarządzania Petera Druckera, głównej postaci szkoły neoklasycznej. Peter Drucker to ojciec duchowy szkoły neoklasycznej, wybitny amerykański teoretyk i praktyk zarządzania. Szkoła neoklasyczna (inaczej empiryczna) grupuje wokół siebie głównie praktyków, których cechuje podejście pragmatyczne i konsekwentne dążenie do tego, aby na podstawie badań sformułować ogólne zalecenia i reguły po to, aby je stosować w praktyce. Reprezentując różne podejścia (inżyniersko-techniczne, ekonomiczne, socjologiczne) postulują utworzenie nauki zarządzania jako samodzielnej dyscypliny naukowej, ponieważ kierownik potrzebuje kompleksowej teorii. Ma on do czynienia ze złożonym systemem funkcji kierowniczych - pewną całością, a nie poszczególnymi, odizolowanymi aspektami zarządzania.

(…)

… nawiązujące do całościowego, systemowego modelu organizacji
#badania operacyjne - zastosowanie metod modelowania matematycznego, heurystycznego i symulacyjnego pod warunkiem, że podstawą tego modelowania jest systemowa wizja wszechstronnych uwarunkowań procesów decyzyjnych. #analiza systemowa - służy do rozwiązywania słabo ustrukturalizowanych problemów organizacji, które nie można modelować matematycznie…
…, na którą składają się ogólna teoria systemów, cybernetyka, nauki inżynierskie, informatyka, teoria informacji, ekonomia, psychologia i socjologia; @podstawowe problemy w działaniach praktycznych: mała adaptacyjność systemu, trudności z jego rozwojem oraz ogólne zagrożenie trwania organizacji jako całości; @sposoby rozwiązywania problemów: za pomocą racjonalnych procesów informacyjno decyzyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz