Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia - strona 1 Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia - strona 2 Kolokwium 1 z organizacji i zarządzania: opracowane zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces marketingu (rys.). 6. Pojęcie i składniki zarządzania marketingowego. 7. Zakres i umiejscowienie zarządzania marketingowego. 8. Strategiczny i operacyjny wymiar zarządzania marketingowego. 9. Treść strategii marketingowej (rys.). 10. Sposoby postępowania jako element strategii marketingowej. 11. Opracowywanie strategii marketingowych. 12. Wdrażanie strategii marketingowych. 13. Decyzje marketingowe podejmowane przy opracowywaniu strategii marketingowych. 14. Miejsce strategii marketingowych w strukturze strategii przedsiębiorstwa. 15. Konflikt i zgodność między strategiami (rys.). 16. Proces zarządzania marketingowego. 17. Proces zarządzania marketingiem (rys.). 18. Misja przedsiębiorstwa. 19. Rynek przedsiębiorstwa (pojęcie i wymiary). 20. Przedmiotowy wymiar rynku. 21. Podmiotowy wymiar rynku. 22. Przestrzenny wymiar rynku. 23. Pole rynkowe i strategiczne jednostki biznesu. 24. Cechy, liczba i rodzaj strategicznych jednostek biznesu. 25. Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwach o zróżnicowanej działalności marketingowej. Zarządzanie  jest  twórczym  procesem,  obejmującym  formułowanie  wizji  rozwoju  i  funkcjonowania  firmy  oraz  jej  urzeczywistnianie  przez  odpowiednie  oddziaływanie  na  otoczenie  i  zatrudnionych  w  przedsiębiorstwie ludzi. Wymiary zarządzania 1. Przedmioty  zarządzania  (poszczególne  dziedziny  zarządzania  wyodrębnione  ze  względu  na  charakter podstawowych procesów gospodarczych i zasobów tworzących przedsiębiorstwo). 2. Funkcje  zarządzania  (powtarzalne,  typowe  fazy, wyodrębnione w każdym  procesie zarządzania,  bez względu na jego przedmiot); 3. Stopień  konkretyzacji  decyzji  i  działań  (koncentracja  na  wskazywaniu  ogólnych  kierunków  lub  szczegółowych sposobów realizacji wybranych celów). Struktura zarządzania przedsiębiorstwem Przedmiot  marketingu:  organizacje  i  procesy  zorientowane  na  zaspokojenie  potrzeb  i  pragnień  jednostek lub grup. Funkcje marketingu:  logistyczne (tworzenie kanałów dystrybucji);  informacyjne (informowanie o rynku, promowanie firmy);  kreacyjne (inspirowanie do tworzenia nowych i rozwijania aktualnych produktów);  organizacyjne (planowanie, koordynowanie i korygowanie procesów zachodzących między  organizacją a otoczeniem). Naczelna zasada marketingu dążenie do realizacji ekonomicznych celów przedsiębiorstwa przez zadowolenie klienta. Główne zadanie marketingu zastosowanie  najwłaściwszej  w  konkretnej  sytuacji  strategii  wejścia  na  rynek  już  istniejący  lub 

(…)


marketingowych, jak i w sferze ich realizacji.
Strategiczny i operacyjny wymiar
zarządzania marketingowego
Rozgraniczenie decyzji strategicznych i operacyjnych ma charakter względny. Strategiczny wymiar
decyzji nie jest bowiem związany z jej wagą (znaczeniem) i czasowym horyzontem oddziaływania,
lecz ze stopniem złożoności sytuacji decyzyjnej, w której należy ustalić optymalny sposób realizacji
założonego celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz