Zbiór zagadnień z organizacji i zarządzania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiór zagadnień z organizacji i zarządzania. - strona 1

Fragment notatki:

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania Zródło: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw P.P z dnia 30.08.1996 1 .def. przekształceń własnościowych i prywatyzacji 2 . charakteryst. Ścieżek prywatyzacyjnych 3 . algorytm prowadzenia prywatyzacji 4. Skutki prawne i organizacyjne prywatyzacji 5 . sytuacja pracowników w prywatnych przedsiębiorstwach(pakiet socjalny, zatrudnienie, prawo do udziałów lub akcji). Ustawa ta zakłada, że prywatyzacja może być prowadzona 2 ścieżkami : 1 . pośrednią - a ) przekształcenie przedsięb. w jednoosobową spółkę państwa (komercjalizacja) akcyjną lub z o.o. b )sprzedanie udziałów osobom trzecim 2 . ścieżka bezpośrednia - a )sprzedaż przez wniesienie do spółki prawa handlowego b ) oddanie przedsięb. państwowych i odpłatne korzystanie w spółce pracowniczej
Przekształcenia własnościowe w morskich flotach handlowych - rozpoczęły się 10.07.1991 od przekształceń Zarządu Portu Sz-n-Świnoujście w 1-osobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa- Zarząd Morskiego Portu Sz-n-Świnoujście s.a. Jest to ścieżka pośrednia-nadal właścicielem jest Skarb Państwa, zmienia się to, że przedsięb. państwowe działa na zasadzie innej ustawy, a jako 1-osobowa spółka na zasadzie innej ustawy. Powstało 17 spółek z o.o i 1-osobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa(55% należało do pracowników a 45% do spółki matki). Podpisały umowy o dzierżawie infra i suprastruktury (sp.matka i 17-sp.córki). W wyniku komercjalizacji zarządu portu sz-n- Świnoujście jako przeds. państwowego rozpoczął się proces oddzielenia sfery zarządczej i administracyjnej portu(zarząd P.S-Ś s.a) od sfery eksploatacyjnej i usługowej(17 sp. pracowniczych z o.o.) wykonujących usługi na bazie dzierżawionego od spółki matki majątku- infra i suprastruktury i obszaru. Proces ten został utrwalony poprzez uchwalona w20.12. 1996 Ustawe o portach i przystaniach morskich Wybrane elementy etyki w biznesie. Programy etyczne przedsiębiorstw Z 2 jednakowo efektywnych firm lepsza jest ta, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to w dłuższym okresie konkurencyjna przewagę, jakiej firma w inny sposób nie mogła by osiągnąć
Programy efektywne skierowane są na uczynienie z etykiety biznesu najwyższego standardu zachowań:
1. pracowników w firmie, 2. firmy na rynku, 3. firmy w otoczeniu spół. w jakim działa
Jest tak dlatego, ze etyczne postępowanie stanowi aktywa firm. Takie postępowanie świadczy o odpowiedzialności firmy wobec jej interesariuszy czyli wszystkich, którzy firmę tworzą i z którymi firma współdziała. Na etyczny program firmy wchodzi :
1. wskazanie wartości wspólnych, 2. sformułowanie wizji i misji firmy,

(…)

… jako regionalnych ośrodków przedsiębiorczości
Przekształcenia gospodarcze portów na przykładzie portu Szczecin-Świnoujście. Istota portu morskiego jako systemu gospodarczego: Porty morskie są wysoce skomplikowanymi systemami współdziałania. Ich strukturę tworzą podmioty gospodarcze, urzędy i instytucje, które uczestniczą w planowaniu, organizowaniu, koordynowaniu, wykonywaniu i kontroli działań gospodarczych, składających się na główne funkcje portów, mianowicie funkcje transportowe, przemysłowe, handlowe i logistyczne. Porty są symulatorami rozwoju gospodarczego i społecznego na terenach, z którymi sąsiadując spełniają wobec nich funkcje miastotwórcze i regionotwórcze.
W systemie gospodarczym, jakim jest port morski, można wyróżnić podsystem zarządzający (sfera zarządcza i administracyjna) i podsystem wykonawczy…
… sfery zarządzania od sfery eksploatacji portów; Przyznanie portom autonomii w zakresie działalności statutowej; Nadanie dużym portom morskim statusu jednostek użyteczności publicznej posiadających osobowość prawną; Aktywne włączenie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych w proces zarządzania portami; Uznanie konieczności finansowania przez państwo zasadniczej części infrastruktury portów…
… i dróg ekspresowych-mamy 394 km autostrad z czego 277 km zbudowano przed 1990,w tym 109 km przed II wojną światową. W 2002 planuje się tylko 12 km autostrad- powód to deficyt budżetowy w wydaniu 90 mld.zł. Drogi ekspresowe: Grudziądz, Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk Płońsk, Toruń, Bydgoszcz, Wałcz, Poznań, Kalisz, Bytom. Zarówno w planie budowy autostrad jak i dróg ekspresowych do 2005 nie ma drogi A3.W latach 2002-2005 nakłady na budowę dróg sięgną poziom 36,8 mld PLN 1. Utrzymanie i rehabilitacja:6mld 500 mln PLN 2. autostrady:15 mld 800 mlnPLN 3. Drogi ekspresowe: 3 mld 500mln.PLN 4. Wzmocnienia 6mld PLN 5. Przebudowa dróg krajowych: 5mld PLN. Razem nakłady: 36mld 800mln PLN Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad została połączona z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych i powstała Generalna Dyrekcja…
… pracowników i administracji skarbowej 3. Zwiększenie zakresu ryczałtowych form opodatkowania 4. Wprowadzenie ułatwień w procedurze celnej, zmiana kodeksu celnego 5. Złagodzenie obciążeń małych firm w zakresie VAT 6. Zmiana kompetencji organów skarbowych 7. Obniżenie obciążeń przedsiębiorstw z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych np. zaciąganie pożyczek 8. Ujednolicenie zasad opodatkowania przedsiębiorców 9. Obniżenie kosztów pracy oraz uelastycznienie stosunków pracy * Zmniejszenie ograniczeń stosowania umów na czas nieokreślony * Uregulowanie norm dot. godzin nadliczbowych * Zmiany dot. czasu pracy 10. Zmiana zasad ustalenia wysokości płacy minimalnej 11. Uwzględnienie w przepisach dot. rozwiązywania stosunków pracy specyfiki małych przedsiębiorstw 12. Zmiana zasad naliczania…
… (sfera eksploatacyjna, usługowe i produkcyjna). Funkcje podsystemu zarządzającego w każdym z polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej są identyfikowane z funkcjami zarządów portów (Zarząd Morskiego Portu Szczecin-Świn. S.A), urzędów morskich (Urząd Morski w Gdańsku, w Szczecinie) oraz z funkcjami innych urzędów administracji państwowej (Urząd Celny, Straż Graniczna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz