Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania - strona 1 Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania - strona 2 Zbiór definicji i zagadnień z organizacji i zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ
nurt przemysłowy = „naukowe zarządzanie”
nurt administracyjny = uniwesalistyczny.
F.W.Taylor - zastosował metody naukowe. H Le Châteler unaukowił Taylora i stworzył „Cykl działania zorganizowanego”
CEL: maksymalizacja indywidualności i wydajności pracy by osiągnąć max. zysk.
Panowie ci byli inżynierami - mieli obsesję analizowania i konstrułowania.
Taylor - chciał poprawić wydajność Indywidualny wzrost wydajności pracy (na każdym pojedynczym stanowisku)
Zgodnie z zasadami tayloryzmu:
Należy oddzielić instruktaż od wykonawstwa, zarządzających od robotników. Kierownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zaplanowanie pracy i jej zorganizowanie. Robotnik ma zajmować się tylko wykonawstwem. Taylor podobnie jak wszyscy kalsycy bał zwolennikiem szczegółowego podziału pracy dla specjalizacji, co prowadziło do trudności koordynacyjnych.
I. Taylor podzielił pracę majstra (by było mu lżej).
Struktura funkcjonalna (funkcjonalny sys. zarządzania) - koncepcja Taylora. Podzielił on pracę majstra uniwersalisty na 8 majstrów (4 administracyjnych - biurowych i 4 produkcyjnych - mistrzów).
Należy stosować metody naukowe i określać 1 najlepszy sposób (One Best Way) wykonania każdej pracy, przedstawić go w precyzyjnej instrukcji określającej ruchy elementarne (ruchy ele. - od naukowych metod np.: chronometraż, cyklografia - określa i analizuje przebieg czynności w przestrzeni , chronocyklografia - ruchy w przestrzeni i w czasie). zajmowali się tym Gilberth'owie (wykazali 17 ruchów ele. - threblig'i). Prowadzili oni „Time and Motion Study” - tworzy się normy wykonania - dając dokładne instrukcje (jak ma się ruszać).Taylor dawał dniówkę + premię za każde wykonanie normy. Gdy ktoś nie mógł wykonać kilka razy normy to zwalniano go.
Należy dobrać odpowiednią osobę do wykonania każdej pracy (testy psychotechniczne). Należy też dostosować środowisko pracy oraz przedmioty pracy (narzędzia) do człowieka ergonomia. Należy szkolić robotnika i pomagać mu w uzyskaniu najwyższej wydajności.
Należy motywować robotnika - pobudzać go do pracy (metoda kija i marchewki). Behaviorystyczne podejście - bodziec pozytywny (marchewka) i negatywny (kij).
Należy kontrolować działania robotnika i ich zgodność z instrukcją. Kontrola jest konieczna.
Tyloryzm i szkoła klasyczna zapoczątkowały tzw. drugą falę w rozwoju ludzkości - industrializm. Cechują go:
standartyzacja - ujednolicenie techniki technologii produktów / ludzi (by produkty / części były podobne na całym świecie (np.: menu w McDonald'się)
hierarchia
centralizacja
zasada autorytetu (formalna, osobista)


(…)

… jest się tylko wtedy, jeżeli są ludzie, którzy za przywódcę cię uważają.
Gwiazda socjometryczna - to osoba skupiająca na sobie większość interakcji.
Grupa ma swojego lidera, może mieć także przywódców zadaniowych.
Bezpośredniość interakcji - jest niezbędna bowiem w gr. społ. ważna jest zarówno komunikacja werbalna (mowa słów) jak i niewerbalna (mimika - mowa twarzy, pantomimika - mowa ciała, z dystansu mowa zapachu) Wymieniane są nie tylko myśli, ale i emocje (uczucia)
W ramach HR wskazano następujące sposobu przeciwdziałania negatywnym skutkom nadmiernej specjalizacji i monotonii pracy:
Przemienność czynności (zadań)
Rotacja czynności (na stanowiskach)
Rozszerzanie pracy - polega na dodawaniu czynności wykonywanych do już wykonywanych
Wzbogacanie pracy - polega na dodawaniu czynności wykonywanych składających się na funkcje kierownicze…
… się z odp. na pyt.: „co zmienić i jak by przejść od tego co jest do tego co być powinno ?”.
Ad3) Podejmowaniem decyzji optymalnych w zarządzaniu zajmują się metody ilościowe, badania operacyjne. W większości przypadków ludzie nie podejmują jednak decyzji optymalnych, lecz zadowalające, czyli zgodne z zasadą ograniczonej racjonalności wybierają pierwszy wariant, który odpowiada przyjętym kryterium…
… - świadomy (nie losowy) wybór jednego z rozpoznanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania. Decyzja to zobowiązanie się do działań w określonym warunku lub przesądzenie o zobowiązaniu innych.
Aby podjąć decyzję należy (= kolejne kroki w procesie decyzyjnym)
Określić możliwe warianty postępowania - alternatywy (w logice alternatywa to a lub b, w teorii decyzji to każdy wariant)
Określenie…

modyfikację mieszanki marketingowej
Modyfikacja rynkowa polega na:
zdobyciu nowych klientów zmniejszeniu częstotliwości użytkowania danej marki
wielofunkcyjności produktu
Modyfikacja marketingu (6P)
produkt lub usługa
cena (price)
miejsce - dystrybucja (place)
promocja - reklama
opakowanie (package)
personel
M. Porter - model analizy konkurencji wew. sektora (= model 5 sił konkurencujnych).
Sektor - grupa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz