Pytania na kolokwium 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium 3 - strona 1 Pytania na kolokwium 3 - strona 2

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 2 stron.
Jakie założenia stoją u podstaw koncepcji równowagi organizacyjnej we współczesnej teorii zarządzania? Założenia (wg Koźmińskiego): #traktowanie procesu zarządzania jako procesu mającego na celu utrzymanie równowagi organizacyjnej; #równowaga to trwały, zmienny tylko w wyznaczonych granicach układ relacji organizacja - otocznie; #organizacja wykonuje oczekiwania swych uczestników i otoczenia, za co w zamian dostaje zasoby z zewnątrz, niezbędne wkłady od jednostek i grup będących w jej składzie; #równowaga określona jest przez wartości progowe przyjętych wskaźników równowagi; #kryteria, wskaźniki równowagi i wartości progowe ustalane są podczas negocjacji między otoczeniem organizacji, kierownictwem organizacji oraz pozostałymi jej uczestnikami. Są one po to, aby odróżnić to, co jest pożądane od niepożądanego. Objaśnij pojęcia równowagi globalnej organizacji i cząstkowej równowagi materialnej i społecznej. Organizacja jest dynamicznym układem utrzymującym rodzaj globalnej równowagi, która jest trwałym, zmiennym tylko w określonych granicach układem relacji organizacja - otoczenie, oraz wewnątrz samej organizacji. Koźmiński i Obłój pod pojęciem równowagi globalnej wprowadzają pojęcie równowagi cząstkowej, które są osiągane w czterech obszarach: materialnym zewnętrznym / wewnętrznym, społecznym zewn./wewn. Materialna równowaga organizacji istnieje gdy zasoby są ekonomicznie optymalnie użytkowane (maksymalizacja zysku). Równowaga społeczna to pojęcie oparte na stwierdzeniu, że aby organizacja funkcjonowała musi mieć minimum poparcia społecznego (wewnątrz i na zewnątrz). Przedstaw cechy doskonałych przedsiębiorstw wg twórców amerykańskiej nowej fali w zarządzaniu: Petersa i Watermana. Zastosowali oni słynną formułę 7s koncentrując się na siedmiu najważniejszych elementów zarządzania: strategii, strukturze, sformalizowanych procedurach, pracownikach, stylu zarządzania, umiejętnościach i talentach menedżerów, podstawowych ideałach i wartościach w organizacji. W rezultacie sformułowali osiem cech doskonałych przedsiębiorstw: @obsesja działania, polegająca na szybkiej analizie problemu i formułowaniu rozwiązań oraz wdrażaniu ich; @bezpośredni kontakt z klientem prowadzący do maksymalnego zadowolenia odbiorcy ; @autonomia i przedsiębiorczość polegająca na stworzeniu optymalnych warunków samodzielnego działania jednostek i działania; @wydajność i efektywność przez ludzi, co oznacza uznanie kadry za najważniejszy podsystem organizacji; @koncentracja na wartościach - realizacja filozofii działania organizacji; @przestrzeganie zajebistej zasady „trzymaj się tego, co umiesz najlepiej”; @niewielki sztab o prostej strukturze, to oznacza odchudzenie czapy kierowniczej; @symbioza luźnych i sztywnych form organizacyjnych w jednej strukturze.


(…)

… w nauce o organizacji i zarządzaniu.
W procesie swego rozwoju teoria nauk o organizacji i zarządzaniu czerpie wiedzę z osiągnięć takich dziedzin nauk jak: #nauki przyrodnicze i techniczne; #nauki matematyczne; #informatyka i cybernetyka; #nauki ekonomiczne i społeczne; #nauki humanistyczne i prawne. Dziedziny te wykształciły następujące nauki podstawowe, szczególnie wymagające teorie organizacji i zarządzania: @ekologię i fizjologię; @teorię eksperymentu, projektowania i eksploatacji; @teorię informacji, sterowania, gier i systemów; @teorię analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa; @finanse i rachunkowość; @socjologię; @psychologię; @teorię polityki, państwa i prawa. Jakie szczególne nauki stosowane wspomagają subdyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu?
Nauki podstawowe zapewniają stały rozwój wielu szczegółowych nauk stosowanych bezpośrednio, wspomagających subdyscypliny nauk o organizacji i zarządzaniu. Można do nich zaliczyć: fizjologię pracy i ergonomię, technologię produkcji, inżynierię systemów, statystykę i modelowanie matematyczne, ekonometrię, politykę gospodarczą, ekonomiki szczegółowe (przedsiębiorstw, pracy, produkcji i obrotów), psychologię społeczną, socjologię pracy, prawo administracyjne, cywilne i państwowe. Jakie dziedziny nauki i dyscypliny nauk podstawowych szczególnie wspierają rozwój teorii o organizacji i zarządzania?
Wymieniamy: sterowanie produkcją, organizację systemów produkcyjnych, organizację i normowanie pracy, badanie pracy, ekologię organizacji, techniki organizatorskie i kierownicze, teorię podejmowania decyzji kierowniczych, analizę systemową organizacji, ekonomiczne instrumenty zarządzania, projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych i systemów zarządzania; prognozowanie, programowanie i planowanie; badania marketingowe i operacyjne; psychologię i socjologię organizacji, naukę administracji; prawne instrumenty zarządzania i rządzenia. Co to jest organizacja i jakie główne zbiory elementów można w niej wyróżnić?
Organizacja to zbiór elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz