Wykład - pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pytania z egzaminu - strona 1 Wykład - pytania z egzaminu - strona 2 Wykład - pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzi na pytania z drugiego wykładu
Pytanie 1: Wymienić i scharakteryzować podstawowe przesłanki uznania wiedzy za naukową.
Wiedzę uznajemy za naukową, gdy spełnia 3 kryteria (właściwości, wartości). Mianowicie:
a. Wartości logiczne - wiedza musi być pewna (prawdziwa, adekwatna, wiarygodna);
b. Wartości semantyczne - wiedza, która dotyczy nie trywialnych stanów rzeczy;
c. Wartości syntaktyczne - jak ma się ona do innych rodzajów wiedzy: czy jest ona pochodną wiedzy dostatecznie uzasadnionej, wewnętrzna spójność oraz powiązane z innymi płaszczyznami wiedzy itd.
Pytanie 2: Wyjaśnić pojęcie tożsamości nauki oraz scharakteryzować jej poszczególne składowe.
Tożsamość nauki - świadomość wspólnoty wartości postaw celów interesów sposobów działania i zachowań środowiska uprawiającego dana naukę (tożsamość wewnętrzna) oraz świadomość odrębności tych elementów w odniesieniu do innych środowisk naukowych (tożsamość zewnętrzna)
-Składowe (aspekty) tożsamości nauki: Rezultatowa - obejmuje wytwory pracy naukowej tj. system należycie uzasadnionych twierdzeń i hipotez wiedze na temat obiektów stanowiących przedmiot poznania naukowego;
Funkcjonalna - obejmuje prace poznawcza zmierzającą do obiektywnego poznania i zrozumienia rzeczywistości, tj. działalność naukową - poznawczą dydaktyczną wdrożeniowa i organizacyjna;
Instytucjonalna - obejmuje wszelkiego rodzaju instytucje naukowe zajmujące się prowadzeniem działalności badawczej i wdrożeniowej, kształceniem specjalistów i kadr naukowych, upowszechnianiem wiedzy naukowej oraz organizowaniem i zarządzaniem nauką oraz zasady ich funkcjonowania.
Pytanie 3: Scharakteryzować przedmiot poznania nauk o zarządzaniu. Przedyskutować pojęcia: organizacja, zarządzanie i kierowanie.
Przedmiot poznania - nauki o zarządzaniu zajmują się badaniem i rozwiązywaniem problemów tworzenia, funkcjonowania rozwoju organizacji/instytucji, a w szczególności problemami sprawnego podejmowania decyzji oraz działań w zakresie ich podstawowych funkcji: planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i przewodzenia oraz wykorzystywania zasobów (ludzki, rzeczowych, finansowych i informacyjnych). Zatem przedmiotem w naukach o zarządzaniu jest człowiek ze względu na jego działalność organizatorską i produkty tej działalności.
TE ZAGADNIENIA SĄ DO PRZEDYSKUTOWANIA!
Zarządzanie - prowadzenie organizacji do osiągnięcia ustalonego celu dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu i wykorzystaniu posiadanych zasobów, w sposób gwarantujący jej powodzenie i utrzymanie dynamicznej równowagi względem otoczenia.
Kierowanie - proces sterowania czynami innych ludzi, koordynowania ich działań i stymulowanai wysiłków dla osiągnięcia celów kierownictwa.


(…)

… i czasie np. PZPN (posiada budynki, strukturę i działa w rzeczywistości).
- atrybutywny, - jako cecha (coś jest organizowane)
Organizacja definicja:
W ujęciu społecznym(A.Etzioni) - organizacja to jednostki społeczne lub grupy ludzi, rozmyślnie tworzone przekształcane dla realizacji określonych celów.
W podejściu systemowym(R.L.Ackoff) - organizacja to system zachowujący się rozmyślnie, posiadający…
… - podkreśla się to postawy i zachowania jednostek oraz procesy grupowe.
Podejście ilościowe - polega na stosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu.
- metody ilościowe - koncentrują się na opracowaniu modeli matematycznych.
- metody operacyjne - metody wspomagania organizacji w efektywnym wytwarzaniu produktów i usług.
Ten rysunek przedstawia różne podejścia do zarządzania na przestrzeni czasu.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz