Podstawy zarządzania - organizacja.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - organizacja. - strona 1 Podstawy zarządzania - organizacja. - strona 2 Podstawy zarządzania - organizacja. - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania
Część I
Dr A. Stańda
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
andrzej.standa@ue.poznan.pl
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
1
Literatura
Literatura podstawowa
• Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, red.
K. Krzakiewicz, AE w Poznaniu, 2007/6 ( rozdz. 1-7,
9)
• J.A.F Stoner, R.E. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie,
PWE, Warszawa 1998 ( do egzaminu rozdział 2)
• Literatura uzupełniająca
• R. W.Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
• Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury,
decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
2
Zasady zaliczenia przedmiotu
Podstawą przystąpienia do zaliczenia pisemnego
jest oddanie zeszytu ćwiczeń
Usprawiedliwienie z nieobecności na zaliczeniu
należy przedłożyć w ciągu trzech dni od dnia
zaliczenia
Zaliczenie pisemne o charakterze testu
Zakres egzaminu:
• Tematyka wykładów w uzupełnieniu
literaturowym
• Materiał z zaleconej literatury
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
3
Część I
Istota współczesnej organizacji


Pojęcie organizacji
Cechy organizacji
Sprawność
Zasoby organizacji
Modele organizacji
Dyrektywy sprawnego działania
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
4
Organizacja to system, którego uporządkowanie polega na
tym, że funkcjonalnie zróżnicowane części w zasadzie
współprzyczyniają się do powodzenia całości, a powodzenie
całości jest istotnym warunkiem powodzenia części
(J.Zieleniewski, T.Kotarbiński- polscy prakseologowie)

Organizacje są systemami otwartymi
Organizacje są systemami celowymi
Organizacje są systemami szczególnie złożonymi
Organizacje systemami ustrukturyzowanymi
Organizacje są systemami hierarchicznymi
Organizacje są systemami generującymi synergię
Organizacje są systemami homeostatecznymi
Organizacje są systemami adaptacyjnymi
Organizacje są systemami z wbudowanym mechanizmem
samoregulacji
• Organizacje są systemami o wysokiej spójności
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
5
Organizacja społeczna jest to system, którego
uporządkowanie polega na tym, że funkcjonalnie
zróżnicowane działania ludzkie wykorzystują,
przekształcają i zespalają w sposób celowy zasoby
kapitałowe, ideowe i naturalne, pozostając we
wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami
działalności ludzkiej i zasobami otoczenia (W.
Bakke)
• W organizacjach zawsze ścierają się dwie tendencje :
1. Adaptacyjna /antycypacyjna 2. Konserwatywna
• Organizacje cechuje ekwifinalność, czyli zdolność do
osiągania podobnych wyników w różny sposób, za pomocą
różnych procesów i struktur
Dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
6
Właściwości organizacji
• Celowość – istnienie celu lub celów przyjętych do
osiągnięcia przez całość
• Złożoność z dających się określić części,
powiązanych ze sobą i funkcjonalnych wobec
całości, aczkolwiek posiadających własne,
partykularne interesy
• Odrębność części i całości w stosunku do otoczenia,
a jednocześnie ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz