Cele organizacji - Cele kierunkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele organizacji - Cele kierunkowe - strona 1 Cele organizacji - Cele kierunkowe - strona 2 Cele organizacji - Cele kierunkowe - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania
Część III
Cele organizacji
Cele organizacji
• Uniwersalnym celem organizacji jest dążenie do
maksymalizacji powodzenia
• Cel to antycypowany, przyszły stan jakichś rzeczy
pod pewnymi względami cenny i przez to
wyznaczający kierunek i strukturę działania
• Typologia celów
Cel(e) główny(e)
cele pośrednie
cele uboczne
drzewo celów
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
2
System celów – drzewo celów
Wartości
naczelne (misja i wizja)
Cel (e) główny
Cele pośrednie
produkcja
I-rzędu
rynek
kadry
Cele uboczne
Cele pośrednie II-rzędu
Produkt I
operacja
technologia
zadanie
funkcja
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
3
Struktura systemu celów
Postuluje się, aby struktura systemu celów
obejmowała zazwyczaj:
• Sformułowanie misji i wizji działalności, czyli
idealnego obrazu opisującego przyszłość firmy
• Określenie celu kierunkowego, wskazującego w
sposób otwarty stany rzeczy, jakie powinny być
osiągnięte w wyniku działalności
• Wskazanie celów funkcjonalnych, konkretyzujących
cele kierunkowe na poszczególnych obszarach
funkcjonalnych
• Sformułowanie mierników realizacji celów
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
4
System celów strategicznych
Misja: silna i dynamiczna spółka
dbająca o zaufanie partnerów, pracowników
oraz środowisko naturalne
Cel strategiczny
Osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących
akcjonariuszy, prowadząc działania w oparciu o zasady
Zrównoważonego Rozwoju
Wizja
•Publiczna spółka giełdowa
•Konkurencyjny wytwórca i dostawca energii
•Podmiot kierujący się satysfakcją klientów
•Firma o wysokiej kulturze jakości tworzonej przez
utożsamiający się z Nią zespół pracowników
6 celów strategicznych
(Poprawa procesów wytwórczych; poprawa rentowności; poprawa przychodów; poprawa efektywności organizacji ,
doskonalenie działań, zapewnienie rentowności projektu X)
7 wskaźników
(dyspozycyjność urządzeń, EBITDA, nowe podłączenia, odpowiedzialność, profesjonalizm, praca zespołowa, strategia projektu X
7 głównych planów operacyjnych
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
5
Misja programu rozwoju miasta Poznania
• Rada Miejska Poznania DEKLARACJĘ MISJI
Programu w następującym brzmieniu:
• "Program kreuje zrównoważony rozwój Poznania
poprzez efektywne wykorzystywanie zasobów lokalnych,
stymulowanie przedsiębiorczości oraz podnoszenie
atrakcyjności miasta. Współpraca władz lokalnych ze
społeczeństwem zapewni warunki dla polepszenia
jakości życia, samorealizacji mieszkańców i tworzenia "
PRZYJAZNEGO CZŁOWIEKOWI MIASTA
MOŻLIWOŚCI ", które jako stolica Wielkopolski
świadome jest swych ważnych powinności wobec
kluczowych dziedzin życia społecznego i gospodarczego
kraju, a także swojego miejsca wśród stolic regionów
jednoczącej się Europy."
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
6
Struktura celów programu rozwoju PoznaniaZa najważniejsze CELE STRATEGICZNE dla dalszego rozwoju miasta Poznania
Rada Miejska uznała:
CEL 1
Poprawienie stanu środowiska

(…)

… przedsiębiorstwa
• Bezpieczeństwa prowadzącego do uprzywilejowania
bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej firmy
dr Andrzej Stańda - Podstawy
zarządzania
11
Paradygmaty problemu celów
• Paradygmat klasyczny – organizacja jest instrumentem
realizacji celów
• Paradygmat behawioralny – organizacja jest systemem
społecznym zdolnym do osiągania celów
• Paradygmat systemowy – imperatyw zaspokajania potrzeb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz