Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie - strona 1  Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie - strona 2  Funkcjonalne i podmiotowe ujęcie zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy zarządzania
dr Andrzej Stańda
Część II
Proces zarządzania – funkcjonalne i
podmiotowe ujęcie zarządzania
Zarządzanie to kierowanie ludźmi w procesie
gospodarowania zasobami organizacji dla realizacji jej
celów w sposób zgodny z zasadą racjonalnego
gospodarowania
• Układ funkcjonalny procesu zarządzania
planowanie (cele, kierunki i struktura działania, zasoby,
mierniki realizacji)
organizowanie (struktura organizacyjna w układzie statycznym
i dynamicznym, strukturyzacja elementów i działań)
motywowanie (pobudzanie do działań, stan gotowości do
działań na rzecz organizacji)
kontrolowanie (sprawdzanie stanu zrealizowanego z
zamierzonym, sprzężenie zwrotne)
• Rozkład szczeblowy funkcji zarządzania
Układ funkcjonalny procesu zarządzania
organizowanie
realizacja
planowanie
motywowanie
kontrolowanie
Zarządzanie to działalność lub proces polegające na
stałej koordynacji i integracji użytkowanych zasobów
dla osiągnięcia celów organizacyjnych, przy
zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania
Podmiotowe ujęcie zarządzania (elementy i relacje)
• podmiot zarządzający wyposażony we władzę oraz niezbędne
umiejętności, spełniający określone role organizacyjne,
stosujący odpowiedni styl kierowania, dysponujący wiedzą z
zakresu metod i technik zarządzania, posiadający określone
potrzeby i dążący do zamierzonych celów; całość oddziaływań
zarządczych determinowana jest logiką rozwoju organizacji i
zamierzeniami strategicznymi
• podmiot zarządzany okazujący przyzwolenie do sprawowania
władzy,
dysponujący
odpowiednimi
umiejętnościami,
spełniający określone role organizacyjne, odczuwający
określone potrzeby, dążący do określonych celów
Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy
nieefektywnych, są tylko firmy lepiej lub gorzej
zarządzane
(P.Drucker)
• Informacyjno-decyzyjne sprzężenie zwrotne w relacji podmiot
zarządzający-podmiot zarządzany, polegające na wzajemnie
zdeterminowanej,
dwustronnej
wymianie
informacji
i
jednostronnym
podejmowaniu
decyzji;
oddziaływanie
zarządcze wymaga umiejętności prowadzenie negocjacji
Ponadto
• Silny jest kontekst kultury organizacyjnej i działania grup
nieformalnych
• Całość procesu nastawiona jest na realizację celów w jak
najsprawniejszy sposób (skuteczność i ekonomiczność
działań)
Podmiotowy układ zarządzania
Podmiot zarządzający
Władza
Umiejętności kierownicze
Role organizacyjne
Metody i techniki
zarządzania
• Style kierowania
• Potrzeby
• Cele indywidualne
Misja, wizja, strategia, cele
strategiczne
Podmiot zarządzany
• Przyzwolenie do
sprawowania władzy
• Umiejętności
• Role organizacyjne
• Potrzeby
• Cele indywidualne
Grupy nieformalne, kultura
organizacyjna
Umiejętności menedżera
• Umiejętności techniczne; znajomość rzeczy i zdolność
zastosowania wiedzy i metod teoretycznych w konkretnym
indywidualnym przypadku
• Umiejętności społeczne; zdolność efektywnej współpracy z
innymi ludźmi, zarówno jako członek, jak i kierownik grupy;
zdolność rozumienia innych uczestników organizacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz