Analiza efektywności zarządzania - funkcjonalne i instrumentalne systemy zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3045
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza efektywności zarządzania - funkcjonalne i instrumentalne systemy zarządzania - strona 1

Fragment notatki:

Na 4 stronach opracowania, autor poruszył m.in. takie tematy jak: system zarządzania – definicja, aspekty: przedmiotowy, strukturalny, funkcjonalny i instrumentalny systemu zarządzania, nowe obiekty zarządzania, ewolucja istoty zarządzania, instrumenty zarządzania, systemowe miary efektywności zarządzania, modele osobowościowe, organizacyjna (behawioralna) ocena efektywności organizacji, sprawność zarządzania, role pełnione przez menadżerów, zasady efektywności kierownika, skuteczność, sprawność a efektywność zarządzania, innowacyjność.

Analiza
Efektywności Zarządzania - pyania na egzamin
System zarządzania i
proces zarządzania
System zarządzania -
proces normująco-regulacyjny, którego elementami są
aspekty: przedmiotowy, strukturalny, funkcjonalny,
instrumentalny.
Przedmiotowy:
podstawa zarządzania; jednostki zarządzania, stanowiska
kierownicze, stanowiska doradcze, organy kolegialne, itp.
Strukturalny: forma zewnętrzna, budowa wewnętrzna -
struktura elementarna, funkcjonalna i hierarchiczna.
Funkcjonalny: funkcje zarządzania, układy
informacyjno-decyzyjne. Instrumentalny: zbiór czynników
decyzyjnych, instrumenty ekonomiczno-finansowe,
nakazowe, polityczne, metody i techniki, czynniki
techniczne, komputeryzacja.
Funkcjonalny i
strukturalny aspekt zarządzania
Strukturalny: forma
zewnętrzna, budowa wewnętrzna - struktura
elementarna, funkcjonalna i hierarchiczna. Funkcjonalny:
funkcje zarządzania, układy informacyjno-decyzyjne.
Nowe obiekty zarządzania
Zarządzanie: 1)
zaopatrzenie, produkcja, zbyt; 2) zasoby: ludzie,
finanse, czas, informacja; 3) sytuacje: ryzyko, konflikt,
kryzys; 4) właściwości: jakość, elastyczność,
kultura
Ewolucja istoty
zarządzania
1) powodowanie, aby inne
rzeczy (ludzie) zachowywali się zgodnie z wolą
zarządzającego
2)
proces synergiczny polegający na poszukiwaniu najlepszej
kombinacji różnych zasobów firmy - uzyskanie efektu
synergicznego
3) proces zorientowany na
osiąganie celów poprzez planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrolowanie
4) proces decyzyjny
(podejmowania decyzji) - szkoła ilościowa
5) sztuka osiągania
celów z ludźmi, poprzez ludzi, dla ludzi
6) zarządzanie jest
wędrówką przez chaos, konstruowaniem rzeczywistości z
idei, pomysłów, informacji, dostępnej wiedzy. One
pociągają za sobą kapitał. Wymogi, jakie spełnić
muszą takie konstrukcje, określone są warunkami
dyktowanymi przez konkurentów.
Cele (wiązka celów) a
model efektywności zarządzania
Instrumenty zarządzania
Instrumenty: zbiór czynników decyzyjnych, instrumenty
ekonomiczno-finansowe, nakazowe, polityczne, metody i
techniki, czynniki techniczne, komputeryzacja.
Systemowe miary
efektywności zarządzania
miary zewnętrzne: udział w


(…)

… wskaźników), oceniające wykonanie zadań
postawionych w postaci celu. Ocena efektów: 1) tylko
partycypacyjne ZPC, 2) 1+ cechy osobowościowe, 3) 1+
ocena zachowań.
Szerokie i wąskie
znaczenie zarządzania
Organizacyjna
(behawioralna) ocena efektywności organizacji
McGregor, Price, Lawless.
Zmienne zależne skorelowane z efektywnością
organizacyjną: wydajność (stosunek wyniku do wkładu),
morale (jeśli w zespole stopień zaspokojenia potrzeb
jest wysoki, to morale wysokie), dostosowanie-uległość
(zachowania człowieka i organizacji adekwatne do ideologii tejże organizacji; ideologia zawiera zasady: uczestnictwa
obywateli, usług społecznych, równości rasowej,
doskonalenia jednostki), elastyczność (stopień adaptacyjności organizacji, łatwość reagowania na
zmianę, wskaźniki: autonomia w podejmowaniu decyzji…
… i
funkcje zarządzania
Role pełnione przez
menadżerów:
1)
interpersonalne - reprezentacyjna, przywódcza,
łącznik-pośrednik
2) informacyjne -
rzecznik przedsiębiorstwa, ekspedytor,
ekspert-specjalista
3) decyzyjne - stymulator rozwoju, rozjemca,
alokator zasobów, negocjator
Cechy skutecznego
kierownika (menedżera)
kwalifikacje menedżerskie,
zdolność do podejmowania decyzji, zdolności
organizacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz