Pytania na egzamin - Funkcje zarządzania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Funkcje zarządzania - strona 1 Pytania na egzamin - Funkcje zarządzania - strona 2 Pytania na egzamin - Funkcje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

Analiza
Efektywności Zarządzania - pyania na egzamin
System zarządzania i
proces zarządzania
System zarządzania -
proces normująco-regulacyjny, którego elementami są
aspekty: przedmiotowy, strukturalny, funkcjonalny,
instrumentalny.
Przedmiotowy:
podstawa zarządzania; jednostki zarządzania, stanowiska
kierownicze, stanowiska doradcze, organy kolegialne, itp.
Strukturalny: forma zewnętrzna, budowa wewnętrzna -
struktura elementarna, funkcjonalna i hierarchiczna.
Funkcjonalny: funkcje zarządzania, układy
informacyjno-decyzyjne. Instrumentalny: zbiór czynników
decyzyjnych, instrumenty ekonomiczno-finansowe,
nakazowe, polityczne, metody i techniki, czynniki
techniczne, komputeryzacja.
Funkcjonalny i
strukturalny aspekt zarządzania
Strukturalny: forma
zewnętrzna, budowa wewnętrzna - struktura
elementarna, funkcjonalna i hierarchiczna. Funkcjonalny:
funkcje zarządzania, układy informacyjno-decyzyjne.
Nowe obiekty zarządzania
Zarządzanie: 1)
zaopatrzenie, produkcja, zbyt; 2) zasoby: ludzie,
finanse, czas, informacja; 3) sytuacje: ryzyko, konflikt,
kryzys; 4) właściwości: jakość, elastyczność,
kultura
Ewolucja istoty
zarządzania
1) powodowanie, aby inne
rzeczy (ludzie) zachowywali się zgodnie z wolą
zarządzającego
2)
proces synergiczny polegający na poszukiwaniu najlepszej
kombinacji różnych zasobów firmy - uzyskanie efektu
synergicznego
3) proces zorientowany na
osiąganie celów poprzez planowanie, organizowanie,
motywowanie i kontrolowanie
4) proces decyzyjny
(podejmowania decyzji) - szkoła ilościowa
5) sztuka osiągania
celów z ludźmi, poprzez ludzi, dla ludzi
6) zarządzanie jest
wędrówką przez chaos, konstruowaniem rzeczywistości z
idei, pomysłów, informacji, dostępnej wiedzy. One
pociągają za sobą kapitał. Wymogi, jakie spełnić
muszą takie konstrukcje, określone są warunkami
dyktowanymi przez konkurentów.
Cele (wiązka celów) a
model efektywności zarządzania
Instrumenty zarządzania
Instrumenty: zbiór czynników decyzyjnych, instrumenty
ekonomiczno-finansowe, nakazowe, polityczne, metody i


(…)

… wskaźników), oceniające wykonanie zadań
postawionych w postaci celu. Ocena efektów: 1) tylko
partycypacyjne ZPC, 2) 1+ cechy osobowościowe, 3) 1+
ocena zachowań.
Szerokie i wąskie
znaczenie zarządzania
Organizacyjna
(behawioralna) ocena efektywności organizacji
McGregor, Price, Lawless.
Zmienne zależne skorelowane z efektywnością
organizacyjną: wydajność (stosunek wyniku do wkładu),
morale (jeśli w zespole stopień zaspokojenia potrzeb
jest wysoki, to morale wysokie), dostosowanie-uległość
(zachowania człowieka i organizacji adekwatne do ideologii tejże organizacji; ideologia zawiera zasady: uczestnictwa
obywateli, usług społecznych, równości rasowej,
doskonalenia jednostki), elastyczność (stopień adaptacyjności organizacji, łatwość reagowania na
zmianę, wskaźniki: autonomia w podejmowaniu decyzji…
… i
funkcje zarządzania
Role pełnione przez
menadżerów:
1)
interpersonalne - reprezentacyjna, przywódcza,
łącznik-pośrednik
2) informacyjne -
rzecznik przedsiębiorstwa, ekspedytor,
ekspert-specjalista
3) decyzyjne - stymulator rozwoju, rozjemca,
alokator zasobów, negocjator
Cechy skutecznego
kierownika (menedżera)
kwalifikacje menedżerskie,
zdolność do podejmowania decyzji, zdolności
organizacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz