Techniki zarządzania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki zarządzania-opracowanie - strona 1 Techniki zarządzania-opracowanie - strona 2 Techniki zarządzania-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Techniki zarządzania. Techniki zarządzania bankiem : Zarządzanie przez komitety
Zarządzanie przez cele [MBO]
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przez jakość Zarządzanie przez wartość (wartościom)
Komitety bankowe :
Stale lub doraźne elementy struktury organizacyjnej o charakterze zadaniowym
Zespoły o ściśle określonym składzie, kompetencjach i zakresie czynności
Pełniące funkcje decyzyjne, doradcze, opiniotwórcze Komitety bankowe wg zakresu działań :
Z uprawnieniami decyzyjnymi - stanowią organ zarządzający bankiem
Typu doradczego [ zespoły, komitetu doradcze] - nie uczestniczą w zarządzaniu bankiem, ale służą radą i zaleceniami
Skuteczność komitetu - wymogi Np.: Jego zadania i autorytet muszą być jasno określone, opublikowane w zarządzaniu prezesa zarządu Komitety BRE Banku S.A. : Komitet Zarządzania Operacyjnego Grupy BRE Banku Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Komitet ds. Zarządzania Kapitałem Komitet Zarządzania Zasobami Komitet Kredytowy Zarządu Banku Zarządzanie przez cele [MBO] - polega na stwarzaniu motywacji do koordynowania czynności związanych z zarządzaniem bankiem przez wspólne cele (kierownicy i pracownicy), precyzyjne określenie celów, które powinny być osiągnięte w określonym czasie oraz dopilnowaniu by zostały one wykonane. Zarządzanie przez cele założenia : Określenie celów działania i ich wykonania przy ograniczeniu do minimum ingerencji w sposoby/metody ich realizacji, Dążenie do zgodności wewnętrznej celów organizacji, Zachowanie elastyczności w wytyczaniu celów działania [możliwość dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia] Wyznaczenie metody monitorowania stopnia realizacji celów,
Uczestnictwo kadry kierowniczej różnego szczebla organizacji w ustalaniu celów,
Wykorzystanie zasady Pareta [ ok. 20% działań menedżera daje ok. 80% uzyskanych efektów]
Przykład: BRE Bank S.A. - MBO : Nowy system planowania i rozliczania celów, obowiązujący od 2011 roku Opiera się na założeniu, że cele wyznaczone pracownikom są powiązane z celami strategicznymi organizacji Skaskadowanie celów strategicznych pozwala skupić… Funkcje systemu - BRE Bank S.A. : Bezpośrednie przełożenie na wynik banku - dysponowanie i angażowanie całej organizacji w realizację wyników Bezpośrednia platforma komunikacji - przekazywanie informacji dotyczącej roli i udziału indywidualnego pracownika w budowaniu organizacji … Zarządzanie marketingowe :

(…)

… pozycji rynkowej dzięki osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
Zarządzanie wartością obejmuje:
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie innowacyjne i inwestycyjne
Zarządzanie finansami
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wzrost wartości banku - techniki i narzędzia:
Kompleksowe zarządzanie jakością [ TQM }
Change management [ zarządzanie zmianami ]
Lean management [ „ochudzony bank” ]
Re engineering
Outsourcing…
… zapewnienie zdolności do osiągania wysokiej efektywności ekonomicznej banku jako warunku konkurencyjności oraz ustalanie stosunków pomiędzy kierownictwem spółki bankowej, jej radą i właścicielami
Zasady ładu korporacyjnego:
2002 - „Dobre praktyki w spółkach publicznych
2008 - „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”
2008 - „Kanon dobrych praktyk rynku finansowego”
2010 - „Zasady dobrej praktyki bankowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz