Pytania na kolokwium 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium 5 - strona 1

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 1 strony.
Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby idee zarządzania zdeterminowanego planem stosować w przedsiębiorstwach? Aby wprowadzić te idee w życie plan musiałby być tak doskonały, by móc wychwycić wszystkie problemy z otoczenia i przedsiębiorstwa i uwzględnić je w sobie. Takie doskonałe planowanie, uwzględniające wszystkie możliwe warianty zmian byłoby możliwe przy spełnionych dwóch warunkach: 1. Gdyby otoczenie nie wykazywało zmian, których nie można przewidzieć a jego powiązania z przedsiębiorstwem poznawalne; 2. Gdyby przedsiębiorstwo i jego system działania było opisane i możliwe do opanowania w całości, wtedy mamy możliwość zaplanowania każdego elementu i czynności na działanie optymalne. 3. Gdyby przedsiębiorstwo było „centralą instalacyjną” kierującą nieograniczenie wszystkimi elementami systemu. Spełnienie obecnie tych warunków jest praktycznie niemożliwe, a doświadczenie życiowe mówi całkiem co innego. Jak rozwiązują problem nieokreśloności i zmienności otoczenia współcześne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem? Przedsiębiorstwa dokonują uproszczenia otoczenia nie przyjmując wszystkich sygnałów, które wysyła, tylko selekcjonując je. To niesie ryzyko pominięcia niektórych szans i zagrożeń. W tych warunkach ryzyko to podstawowa cecha procesu zarządzania. Musi być możliwość kompensacji skutków ryzyka w procesie zarządzania. Jest to wyznaczanie nowych granic organizacji (by zapewnić stabilną pracę systemu). Nazywamy to rozwojem systemu. Rozwój systemu to naturalny sposób kompensacji ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jak zdefiniowana jest granica między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem na gruncie podejścia systemowego? Granica między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem to redukcja złożoności między przedsiębiorstwem jako systemem działania a otoczeniem. Kształtuje ją samo przedsiębiorstwo, prowadząc wymianę informacji oraz komunikację z otoczeniem. Różnica nieokreśloności otoczenia i powiązań między nimi w porównaniu do określoności elementów i relacji wewnątrz przedsiębiorstwa jest sednem umownej granicy organizacja - otoczenie. Otoczenie jest po prostu bardziej złożone, a stosunki z nim mniej znane, niż przedsiębiorstwo i stosunki wewnątrz niego panujące. Uzasadnij koncepcję przyjęcia trzech abstrakcyjnych funkcji systemu: selekcja, kompensacja i rozwój jako bazy procesu zarządzania przedsiębiorstwem. By przedsiębiorstwo mogło funkcjonować w dzisiejszych czasach przy tak skomplikowanym i zmiennym otoczeniu, które wysyła ogromną ilość informacji musi stosować selekcję sygnałów. Nie byłoby bowiem w stanie przyjąć wszystkich. Niestety selekcja sygnałów wiąże się z niedostrzeżeniem niektórych szans oraz niebezpieczeństw. To ryzyko, a raczej jego skutki muszą być kompensowane najczęściej poprzez zmianę granic organizacji. Z kolei zmiana granic, wytyczanie nowych to nic innego, jak rozwój systemu. Wniosek z tego taki:  rozwój systemu to naturalny sposób kompensacji.

(…)

… jest to tworzenie komórek oraz większych jednostek organizacyjnych, które je grupują np. w: wydziały. oddziały, zakłady, kombinaty. Jest to tworzenie szczebli organizacyjnych. liczba szczebli zarządzania zależy od rozpiętości kierowania, ponieważ zwiększenie rozpiętości kierowania oznacza zmniejszenie liczby szczebli i odwrotnie. Organizacja rzadko posiada jednakową liczbę szczebli zarządzania w swym obrębie. Ich liczba właściwa jest różnym obszarom działania, czyli pionom organizacji.
Od czego zależy rozpiętość kierowania?
Rozpiętość kierowania to ważna cecha organizacji powiązana z hierarchią organizacyjną. Oznacza ona liczbę pracowników jakich ma bezpośrednio pod swoim rozkazodawstwem jeden kierownik. Rozpiętość kierowania determinuje wielkość komórki organizacyjnej. Liczba szczebli zarządzania także zależy od rozpiętości kierowania, ponieważ zwiększenie rozpiętości kierowania oznacza zmniejszenie liczby szczebli i odwrotnie. W przypadku małych kwalifikacji lub małego doświadczenia personelu lepsza jest niewielka rozpiętość kierowania, ponieważ umożliwia kontrolę bieżącą. Ogólna zasada to wzrost rozpiętości kierowania na dolnych szczeblach zarządzania. Liczba osób, którą kierownik byłby w stanie w danych warunkach…
… sposób realizacji celów poprzez określenie czasu trwania, narzędzi, materiałów i parametrów technicznych, ramowe procedury i zarządzenia dyrektora).
Co to jest schemat organizacyjny?
Schemat organizacyjny to graficzny obraz obrazujący poszczególne części organizacji. Jest to hierarchiczny układ zależności między częściami organizacji. Przypisuje on bardzo ogólnie określone funkcje określonym elementom organizacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz