organizacja i zarządzanie - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 organizacja i zarządzanie - wykłady - strona 1  organizacja i zarządzanie - wykłady - strona 2  organizacja i zarządzanie - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

- Jerzy Cie_lik. Notatka składa się z 7 stron.
Organizacja i zarządzanie Struktury organizacyjne i zarządzania: Relacje między przełożonymi a podwładnymi występują w strukturze organizacji i zarządzania. Struktury te opierają się na zasadzie hierarchii (podział zarządzania w firmie na wiele szczebli, każdy z nich pozostaje w zależności hierarchicznej od szczebla wyższego). Powstaje tzw . piramida organizacyjna , której wierzchołek stanowi kierownictwo a podstawę szczebel wykonawczy. Struktura hierarchiczna pozwala na delegowanie uprawnień czyli przekazywania uprawnień do podejmowania decyzji niższym szczeblom. Z zasadą tą wiąże się ściśle zasada wyjątków ( decyzje rutynowe, typowe mogą być podejmowane na najniższych szczeblach, szczeble wyższe powinny rozstrzygać problemy dotyczące funkcjonowania firmy i ważnych spraw finansowych.
Struktura organizacyjna (schemat organizacji firmy)
Pokazuje usytuowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych, komórek i stanowisk w tzw. pionach zarządzania na poszczególnych szczeblach hierarchicznych
Struktura zarządzani a (pokazuje kto komu podlega) (schemat zarządzania firmy)
Prezentuje hierarchię i zależności między przełożonymi a podwładnymi na poszczególnych szczeblach zarządzania.
Rodzaje więzi (powiązań) w strukturze zarządzania a ) liniowe (służbowe) - powiązania hierarchiczne polegające na przekazywaniu poleceń i ich egzekwowaniu przez przełożonych w stosunku do podwładnych.
b) funkcjonalne - zachodzą między stanowiskami pozbawionymi bezpośredniej więzi liniowej. Polegają na współdziałaniu komórek (stanowisk) ze sobą bez prawa wydawania poleceń przez komórki usługowe lub doradcze dla organów decyzyjnych (specjaliści komórek analiz)
c) techniczne - ujmują wzajemne formalnie lub zwyczajowo przyjęte uzależnienia członków zespołu (np. kadry-dyrektor)
d) informacyjne - dotyczą obowiązku informowania szczebla wyższego o zmianie stanu i zmianie rzeczy np. zapasów magazynowych (informacja, że coś się kończy, coś sprzedane )
Rodzaje struktur organizacji i zarządzania Podział według kształtu:
a) struktura smukła - ma kształt piramidy i charakteryzuje się znaczna liczbą szczebli hierarchicznych, powoduje to oddalenie naczelnego kierownictwa od wykonawców i wydłużenie obiegu informacji. Ze względu na wysokie koszty administracji jest mniej efektywna od płaskiej.
b) struktura płas ka - odznacza się małą liczbą szczebli kierowniczych ale dużą ilością komórek organizacyjnych podporządkowanych jednemu kierownikowi. Kierownik ma większy kontakt z podwładnymi niż w strukturze smukłej, ułatwiony obieg informacji, wadą jest duża rozpiętość kierownicza (musi się znać na wielu rzeczach)
Podział według przewagi więzi organizacyjnych:


(…)

…. Kierownik ma większy kontakt z podwładnymi niż w strukturze smukłej, ułatwiony obieg informacji, wadą jest duża rozpiętość kierownicza (musi się znać na wielu rzeczach)
Podział według przewagi więzi organizacyjnych:
a) struktura liniowa - przeważają więzi służbowe a powiązanie funkcjonalne pokrywają się z liniowymi. Każdy podwładny ma tylko jednego przełożonego a wszystkie komórki powiązane są jednokierunkową bezpośrednią zależnością liniową. Zalety: wyraźny podział kompetencji i odpowiedzialności. Wady: sztywność organizacji.
b) struktura funkcjonalna - o przewadze więzi funkcjonalnych, komórki niższych szczebli są tu bezpośrednio podporządkowane komórkom wyższych szczebli, a także kilku komórkom funkcjonalnym, które wydają zalecenia i instrukcje (nie decyzje). Podwładny może być podporządkowany kilku zwierzchnikom.
Zalety: możliwość zmiany struktury w zależności od sytuacji firmy. Wady: rozproszenie odpowiedzialności, trudności rozgraniczenia kompetencji. c) sztabowo-liniowa - w której więzi liniowe są w równowadze z więziami funkcjonalnymi i dominują nad technicznymi. Występuje tu podział na komórki służbowe i funkcjonalne przy zachowaniu jednoosobowego kierownictwa. Służby doradcze nie mają prawa podejmowania decyzji. Łączy zalety struktury liniowej i funkcjonalnej.
d) techniczne - przeważają więzi techniczne, uwzględnia podział pracy i kooperacji, poszerza współdziałanie grup kadry kierowniczej. Skracanie obiegu informacji w strukturach zarządzania
obieg informacji „wydłużony”
C1->K-> C2 lub C1->B1->B2->C2
b)obieg informacji „skrócony”
C1-> C2
Most Fayda (obieg informacji…
…-podwładny 1) relacje pojedyncze k(x) k(y) - kierownik spotyka się z pracownikami indywidualnie 2) relacje grupowe k(x,y,z) - narady grupowe 3) relacja krzyżująca (poza kierownikiem) (x,y,z)
Relacje te odbywają się w ramach grup formalnych i nieformalnych. Grupy nieformalne działają niekiedy w celu zmiany kierownika.
AUTORYTET-PEŁNIA WŁADZY
Wyróżnić można kierownika tytularnego.
Atrybutami nominalnej władzy…
… motywuje pracowników wynagrodzenie/wypłata/pensja/gaża/gratyfikacja/honorarium.
Funkcja płacy: - funkcja kosztowna - część płacy jest kosztem dla wytwarzanych produktów - funkcja dochodowa - funkcja społeczna
Składniki wynagrodzeń: * płaca zasadnicza (brutto) w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, treści realizowanych zadań. Minimalna płaca brutto w 2012r. to 1500zł * od wynagrodzenia brutto odlicza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz