Pytania na kolokwium 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na kolokwium 6 - strona 1 Pytania na kolokwium 6 - strona 2 Pytania na kolokwium 6 - strona 3

Fragment notatki:

Rogali_ska. Notatka składa się z 3 stron.
Co określa stopień centralizacji-decentralizacji struktury organizacyjnej? Stopień centralizacji-decentralizacji określa rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w systemie hierarchicznym. Jest to odrębna cecha struktury organizacyjnej. Z organizacją scentralizowaną mamy do czynienia gdy większość uprawnień decyzyjnych jest skoncentrowana na najwyższych szczeblach hierarchii. Tu decyzje podejmuje „góra” a niższe szczeble ograniczają się do roli orzecznika i nadzorcy czuwającego nad wykonaniem zadań według procedur narzuconych przez dyrektora. Z organizacją zdecentralizowaną mamy do czynienia gdy istotne uprawnienia decyzyjne posiadają kierownicy na niższych szczeblach zarządzania, a nawet stanowiska wykonawcze. Decentralizacja pozwala lepiej przystosować się organizacji do lokalnych potrzeb przy zmiennym otoczeniu rynkowym. Centralizacja spowalnia działania organizacji zwiększa możliwość podjęcia błędnej decyzji. Scharakteryzuj struktury proste i smukłe. Struktury proste i smukłe są to dwa przeciwstawne typy struktur.
Struktura smukła - wiele szczebli zarządzania, małe komórki organizacyjne, mała rozpiętość kierowania na danych poziomach, możliwość: dokładnej kontroli pracy podwładnych, bezpośredniego działania kierownika na podwładnych, prostego i zrozumiałego awansu pionowego, duża możliwość błędów w procesach informacyjno-decyzyjnych, ukrywania błędów, niebezpieczeństwo docierania do kierownika tylko informacji pozytywnych z uwagi na dużą ilość szczebli.
Struktura płaska - mało szczebli zarządzania, duże komórki organizacyjne, duża rozpiętość kierowania, ograniczone możliwości bieżącej osobistej kontroli kierownika, mała możliwość ukrycia błędów z powodu małej liczby szczebli.
Co określa stopień formalizacji struktury? Stopień formalizacji struktury zależy od tego do jakiego stopnia zadania, sposoby działania i praca wszystkich elementów są sztywno uregulowane. Gdy brak formalizacji w strukturze to koordynację zadań, wyników itd. osiąga się na drodze wzajemnych uzgodnień, dozoru kierowniczego rozwoju umiejętności profesjonalnych.
Scharakteryzuj struktury proste i złożone. Struktury proste są to struktury w niewielkim stopniu zróżnicowane, zazwyczaj są scentralizowane i charakteryzują się bezpośrednim dozorem kierowniczym, nie ma w nich problemów z przepływem informacji oraz decyzji, za to konflikty ujawniają się łatwo i do ich rozwiązania niezbędny jest autorytet kierownika. Złożone zawierają dużo różnorodnych elementów, stosuje się w nich wiele mechanizmów koordynujących z uwagi na to, że komórki i jednostki organizacyjne są liczne, mają różne zadania, cele, wartości i działają w różnych przedziałach czasowych. Mamy trzy aspekty zróżnicowania struktur: poziome = horyzontalne (podział pracy w organizacji), pionowe = wertykalne (podział władzy) i przestrzenne = rozproszone (fizyczne odległości między częściami organizacji).


(…)

…, te komórki sfery produkcji dzielą się na jeszcze mniejsze, jak odlewanie czy obróbka skrawaniem, a te na jeszcze mniejsze typu brygady robotników wyspecjalizowanych, centów obróbczych itp.
Struktura funkcjonalna charakteryzuje się tym, że:
ma zastosowanie w przedsiębiorstwach produkujących jednorodny asortyment lub jeden wyrób, specjalizacja pionów funkcjonalnych daje bardzo profesjonalny styl zarządzania…
… na działalność badawczo-rozwojową i inwestycje strategiczne organizacji jako całości. W obecnych czasach organizacje oddziałowe chętnie przeistaczają się w holdingi gdzie centrala (spółka prawa handlowego) posiada pakiety kontrolne akcji każdej podległej spółki. Mimo zależności od kierownictwa koncernu wszystkie spółki posiadają osobowość prawną i są samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. Scharakteryzuj…
… strategiczne organizacji jako całości. W obecnych czasach organizacje oddziałowe chętnie przeistaczają się w holdingi gdzie centrala (spółka prawa handlowego) posiada pakiety kontrolne akcji każdej podległej spółki. Mimo zależności od kierownictwa koncernu wszystkie spółki posiadają osobowość prawną i są samodzielnymi jednostkami gospodarczymi. Scharakteryzuj organizację holdingu.
W obecnych czasach…
… przedsiębiorstwa, czyli dywersyfikacja. Ze względu na kłopotliwość szczegółowej kontroli merytorycznej podległych firm pozwala im się podejmować samodzielne decyzje analizując i kontrolując w centrali syntetyczne wyniki finansowe oraz decyzje kadrowe w obrębie składu zarządów.
Omów zasady i warunki stosowania struktur macierzowych.
Strukturę macierzową stosuje się gdy mamy do czynienia ze strukturą zorientowaną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz