Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze - strona 1 Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie zarządzania i funkcje kierownicze Celem firmy jest zarządzanie - jako forma praktycznej działalności polegającej na podejmowaniu decyzji (mających na celu efektywne wykorzystanie zasobów kapitałowych, ludzkich, rzeczowych i informacyjnych), które zapewniałoby firmie zysk. Zarządzanie to zestaw działań (obejmujący planowanie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji w sposób sprawny i skuteczny. To proces podejmowania decyzji, dotyczących zasobów firmy aby osiągnąć zamierzony cel. Proces zarządzania obejmuje 4 funkcje planowanie - wytyczanie celów organizacji, potrzebnych środków, metod i prób do zrealizowania celu, podejmowanie decyzji - wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości, przewodzenie - koordynowanie działań oddziaływanie na pracowników (motywowanie) aby zachęcić do tego, by dobrze wykonywali pracę, kontrolowanie - sprawdzenie efektów (od początku do końca), wychwycenie błędu i doskonalenie celu.
Menadżer i rodzaje - Menadżer to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania, to osoba która planuje i podejmuje decyzje, organizuje, kieruje i kontroluje zasoby ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne. Rodzaje menadżerów - wg szczebla zarządzania Menadżerowie pierwszej linii - nadzorują i koordynują działania pracowników wykonawczych (brygadziści, nadzorcy, kierownicy biura) Menadżerowie średniego szczebla - odpowiadają za realizację polityki i planów opracowanych na najwyższym szczeblu oraz nadzorowanie i koordynację działań menadżerów niższego szczebla. Menadżerowie najwyższego szczebla - niewielka grupa ludzi kadry kierowniczej kontrolującej organizację (prezes, wiceprezes, dyrektor naczelny) Wyznaczają cele organizacji, jej ogólną strategię a także politykę operacyjną. Podejmują oni decyzje dotyczące takich działań jak zakup innych firm, inwestycje badawczo-rozwojowe, wchodzenie na określone rynki i wycofywanie się z nich. - wg obszarów zarządzania: Menadżerowie marketingu - zajmują się pozyskiwaniem konsumentów i klientów dla nabycia produktów i usług organizacji - obejmuje rozwój nowych wyrobów, promocję i dystrybucję. Posiadanie w swojej kadrze dobrych menadżerów w tej sferze może mieć decydujące znaczenie dla rozwoju firmy. Menadżerowie finansów - zajmują się głównie zasobami finansowymi organizacji, odpowiadają za takie działanie jak rachunkowość zasobami pieniężnymi i inwestycje.
Menadżerowie eksploatacji - zajmują się konstruowaniem systemów wytwarzających produkty i usługi organizacji oraz zarządzaniem tymi systemami. Zakres ich obowiązków obejmuje kontrolę produkcji, zapasów, kontrolę jakości, projekt zakładu, wybór miejsca produkcji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz