Struktura organizacyjna i organizowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna i organizowanie - strona 1 Struktura organizacyjna i organizowanie - strona 2

Fragment notatki:

ELEMENTY STRUKTURY Struktura organizacyjna i organizowanie Struktura organizacyjna - zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji. Powstaje w wyniku wykorzystania konkretnego układu elementów organizacji i ich wzajemnych powiązań. Organizowanie - polega na decydowaniu o tym, jak najlepiej zgrupować działania i zasoby organizacji.
Przy konstruowaniu organizacji menadżerowie mają do wykorzystania 6 podstawowych działań konstrukcyjnych: projektowanie stanowisk pracy, grupowanie stanowisk pracy, ustalenie stosunków podległości pomiędzy poszczególnymi stanowiskami, rozdzielanie uprawnień decyzyjnych, koordynację czynności pomiędzy stanowiskami oraz zróżnicowanie stanowisk pracy. Projektowanie stanowisk pracy. Polega ona na określeniu zakresu obowiązków pracowników pracujących w danej organizacji. Specjalizacja stanowisk pracy - to zakres, mała część składowa pewnego ogólnego zadania organizac., które zostało podzielone. Specjalizacja zwiększa wydajność pracy - np. taśma montażowa w fabryce samochodów. Zalety specjalizacji: robotnik osiąga bardzo wysoką wprawę w tym, co robi.
skraca się czas przechodzenia od jednego do drugiego zadania
łatwiejsze opracowanie wyspecjalizowanego sprzętu, którym robotnik się posługuje
możliwość szybkiego przyuczenia nowego kandydata na dane stanowisko Wady specjalizacji: monotonia pracy i co za tym idzie - znużenie pracownika, rośnie absencja, może ucierpieć na tym jakość pracy. Alternatywy specjalizacji: Rotacja między stanowiskami pracy - systematyczne przemieszczanie się pracowników pomiędzy stanowiskami pracy. Rozszerzenie stanowiska pracy - przydzielanie pracownikowi większej liczby zadań do wykonania Wzbogacenie stanowisk pracy - Zwiększenie liczby zadań oraz rozszerzenie kontroli pracownika (powierzanie większej kompetencji decyzyjnych nad swoim stanowiskiem pracy. Podejście od strony stanowiska pracy - potrzeba diagnozowania stanowiska pracy i jego poprawa w 5-ciu podstawowych wymiarach, uwzględniająca zarówno system pracy jak i preferencje pracownika. Zespoły robocze - pozwolenie całej grupie pracowników na zaprojektowanie systemu pracy, który będzie wykorzystywany do wykonywania wzajemnie powiązanych zadań. Rozpiętość zarządzania i kierowania. liczba osób podległych jednemu menadżerowi.
Rozpiętość zarządzania jest decydującym czynnikiem kształtującym strukturę organizacyjną, jednakże nie istnieją uniwersalne recepty na rozpiętość optymalną lub idealną.
Rozpiętość zarządzania spłaszczona (mniej szczebli zarządzania) prowadzi do wyższej wydajności pracownika, dowartościowuje pracowników, z drugiej strony jednak może nadmiernie obciążyć dodatkowymi obowiązkami menadżerów przez co organizacja może ucierpieć. Z kolei rozpiętość zarządzania wysmukła jest korzystniejsza (więcej jest menadżerów) i może wywołać kłopoty z przekazywaniem informacji przez większą liczbę osób. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz