Struktura organizacyjna w zarządzaniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura organizacyjna w zarządzaniu - strona 1 Struktura organizacyjna w zarządzaniu - strona 2 Struktura organizacyjna w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, rozdz. VII. BUDOWA ORGANIZACJI: elementarną jednostką struktury organizacyjnej jest stanowisko organizacyjne .
Stanowiska kier ownicze Stanowiska wykonawcze - podporządkowane, najniższy szczebel struktury
Stanowiska sztabowe - zadaniem jest pomoc w podejmowaniu decyzji kierowniczych, polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu ekspertyz, opracowywaniu wariantów decyzji, sugerowaniu wyboru.
Stanowisk organizacyjnych nie można utożsamiać z osobami aktualnie je pi a stującymi. Chociaż oczywiście konkretni ludzie - ich cele, interesy, osobowość - mają wpływ na strukturę organizacyjną. Te zależności są wzajemne.
Stanowiska łączone są w:
Komórki organizacyjne - składa się z kierownika i jego bezpośrednich podwładnych,
Jednostki organizacyjne - większe części, złożone z kierowników wyższego szczebla, podległych mu kierowników oraz podległych im komórek,
Piony organiza cyjne - szczególny typ jednostki, w jego skład wchodzą komórki realizujące tę samą funkcję, podporządkowane dyrektorowi naczelnemu lub kolejnemu w hierarchii kierownikowi,
Terenowe jednostki organizacyjne - znajdują się poza siedzibą dyrekcji.
KLASYFIKACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH:
Jednostki podstawowe - realizują funkcje podstawowe: zadania związane z misją i głównymi celami organizacji,
Jednostki pomocnicze - wypełniają funkcje pomocnicze, polegające na obsłudze podstawowych funkcji.
KRYTERIA GRUPOWANIA STANOWISK W KOMÓRKI ORG. I KOMÓREK W JEDNOSTKI:
wiedza i umiejętności,
przebieg procesu pracy,
funkcje w systemie wykonawczym i zarządzaniu (grupowanie w działy),
czas pracy (grupowanie w zmiany),
produkt,
klient,
rynek lub region działania
4, 5, 6, 7 - kryteria rynkowe, autonomiczne - utworzenie względnie niezależnych jednostek,
1, 2, 3 - kryteria funkcjonalne, kooperacyjne - utworzenie jednostek wzajemnie od siebie uzależnionych, ściśle współpracujących.
BUDOWANIE HIERARCHII ORGANIZACYJNEJ, to tworzenie jej szczebli . Liczba szczebli jest zwykle różna dla różnych obszarów działania. Istotną cechą budowy organizacji jest rozpiętość kierowania , czyli liczba pracowników podległych bezpośrednio jednemu kierownikowi. Wyznacza wielkość komórki organizacyjnej, a także pozostaje w ścisłej zależności z liczbą szczebli zarządzania: przy tej samej liczbie pracowników każdorazowe zwiększenie rozpiętości kierowania oznacza zmniejszenie liczby szczebli i na odwrót.

(…)

….
Struktury złożone - stosunkowo dużo różnorodnych elementów. Zarządzanie jest o wiele trudniejsze. Konieczne jest umiejętne stosowanie mechanizmów koordynacyjnych.
Zasady określające relacje między kierownikami i pracownikami wykonawczymi oraz między kierownikami różnych szczebli:
Struktury liniowe - podstawą jest zasada jedności rozkazodawstwa (każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz