Teoria organizacji i zarządzaniu

note /search

Istota organizacji w zarządzaniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzaniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

ISTOTA ORGANIZACJI Organizacja: w znaczeniu przedmiotowym (rzeczowym): obiekt, który można wyróżnić od innych ze względu na jego cechy i który charakteryzuje się współprzyczynianiem się części do powodzenia całości i całości do powodzenia części w znaczeniu atrybutowym: cecha przedmiotów złożonych ...

Struktura organizacyjna w zarządzaniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzaniu
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1316

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA STRUKTURA ORGANIZACYJNA A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i praktyka, rozdz. VII. BUDOWA ORGANIZACJI: elementarną jednostką struktury organizacyjnej jest stanowisko organizacyjne . Stanowiska kier ownicze Stanowiska wykonawcze - podporządkowane...