Elementy struktury organizacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2569
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy struktury organizacyjnej - strona 1 Elementy struktury organizacyjnej - strona 2 Elementy struktury organizacyjnej - strona 3

Fragment notatki:


10.12.08.
WYKŁAD 10 Elementy struktury organizacyjnej Stanowiska liniowe - stanowisko w łańcuchu bezpośredniego wydawania poleceń odpowiedzialne za osiąganie celów organizacji
Stanowiska sztabowe - zadanie to służyć doświadczeniem, radą i wsparciem stanowiskom liniowym
Projektowanie struktury organizacyjnej ● Ustalanie konfiguracji organizacji (liczba, rodzaj komórek organizacyjnych)
● Dokonanie podziału zadań między komórkami i stanowiskami pracy
● Określenie szczebli zarządzania, hierarchii uprawnień decyzyjnych
Więzi formalne w organizacji W przedsiębiorstwie występuje kilka rodzajów więzi formalnych, z których wyróżnić można cztery najbardziej typowe:
● więzi służbowe (hierarchiczne)- określające zależność podwładnego i przełożonego
● więzi funkcjonalne- polegające na doradzaniu, pomaganiu w podjęciu decyzji. W praktyce więzi te łączą się ze służbowymi w taki sposób, by kierownicy funkcjonalni mogli wydawać polecenia służbowe w ramach funkcji, za które są odpowiedzialni
● więzi techniczne- polegające na wzajemnym uzależnieniu członków zespołu w działalności związanej z wymianą zasileń i informacji
● więzi informacyjne- polegające na jednostronnym lub wzajemnym informowaniu się o wszelkich stanach rzeczy i ich zmianach
Przystępując do łączenia czynności i zadań projektanci powinni kierować się dwiema podstawowymi zasadami: ● Celowości
● Optymalnej specjalizacji
W procesie projektowania komórek kryteria podobieństwa: ● rodzaju celów i zadań
● czasu realizacji celów i zadań
● miejsca realizacji celów i zadań
● psychofizycznych cech pracowników
● aparatury
Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna powinna spełniać szereg wymogów:
● elastyczność przejawiająca się w zdolności szybkiego reagowania na zmiany otoczenia (np. zmiany potrzeb klientów, zmiany na rynku pracy, w przepisach itp.)
● drożność kanałów informacyjnych, elastyczność przedsiębiorstwa uzależniona jest od szybkości i jakości otrzymywanych przez szczebel kierowniczy informacji, aby szybko dostosowywać się do potrzeb klienta trzeba te potrzeby po prostu znać
● prawidłowe rozlokowanie uprawnień władczych tak by zachowana była na każdym szczeblu zarządzania zasada równowagi zadań, uprawnień i odpowiedzialności
Schemat organizacyjny ● Ogólny układ elementów struktury organizacyjnej i wzajemnych zależności , służący do zarządzania organizacją


(…)

… liniowa- w której dominują więzi służbowe (hierarchiczne)
Struktura funkcjonalna- z przewagą więzi funkcjonalnych (doradczych)
Podstawowe formy struktur organizacyjnych
Funkcjonalna (U) - oparta na funkcjonalnym podejściu do grupowania (podziału na działy)
Konglomeratowa (H) - wiele niepowiązanych ze sobą jednostek
Wielowydziałowa (M) - liczne samodzielne jednostki w powiązanych ze sobą dziedzinach działają w ramach szerszego kontekstu organizacyjnego
Macierzowa - oparta na dwóch nakładających się kryteriach podziału na wydziały
Struktura liniowa
Sprzężenia służbowe
Sprzężenia funkcjonalne
Dominacja więzi hierarchicznych- prosta i przejrzysta
Wyraźny podział władzy, odpowiedzialności i kompetencji- określenie kto komy podlega, jaki ma zakres obowiązków i jakie polecenia może wydawać swoim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz