Praca menedżera

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca menedżera - strona 1 Praca menedżera - strona 2 Praca menedżera - strona 3

Fragment notatki:

PRACA MENEDŻERA
W swojej egzystencji człowiek przynależy do różnego typu organizacji o różnym stopniu sformalizowania. Organizacja o wysokim stopniu formalizacji to przedsiębiorstwo bądź firma zapewniająca środki dla swojego członka do egzystencji. Może tutaj być organizacja produkcyjna,wojskowa, ochrony zdrowia, edukacyjna, itp.
Organizacje mniejsformalizowane to różnego typu stowarzyszenia społeczne, klubysportowca czy organizacje religijne. Wspólną cechąwymienionych organizacji jest fakt, że posiadają one swój cel,do którego zmierzają. Organizacje bez celu nie mają powodu doswego istnienia. Dążenie organizacji do osiągania celu odbywasię poprzez realizację opracowanego planu działania.Realizacja planu natomiast wymaga stałej kontroli co określa sięmianem zarządzania.
Każda organizacjaskłada się z pojedynczych elementów tworzących ze sobąszereg związków, a ponieważ jednym z elementów organizacji są ludzie, to związkite cechuje duża różnorodność.
W związku z powyższym,istotą procesu zarządzania jest panowanie nad różnorodnościązwiązków występujących w organizacjii przekształcanie potencjalnych konfliktów we współpracę.
W zarządzaniuorganizacją, obok “miękkich” czynników społeczno -psychologicznych, dużą rolę odgrywają “twarde” wymuszeniafinansowe, ekonomiczne i prawne.
Strukturaorganizacji - określona jest ona sposobem powiązania i uporządkowaniaelementów, dzięki czemu funkcjonowanie organizacji możemyrozpatrywać jako system o czterech elementach, do których należą:
ludzie;
cele i zadania organizacji;
struktura formalna;
technika i wyposażenie organizacji.
Ludzie w organizacji tworzą społecznypodsystem organizacji.
Struktura formalna, urządzeniatechniczne i techniki działania stanowią tzw. technicznypodsystem organizacji.
Organizacja funkcjonuje w pewnymotoczeniu skąd czerpie odpowiednie zasoby: ludzi, surowce,energię, informacje czy finanse. W zamian dostarcza swojeprodukty niezbędne innym organizacjom.
Dla zachowania swojej egzystencjiorganizacja musi nieustannie obserwować otoczenie i niekiedyreagować na zmiany tego otoczenia, a nawet się dostosowywać dotych zmian.
Obserwacja otoczenia nazywanajest badaniem rynku, co realizuje się drogą zbierania iprzetwarzania zmiennych charakteryzujących otoczenie. Istniejądwie metody zbierania zmiennych:
metoda cykliczna;
metoda sporadyczna.
Pierwsza z metod polega naokresowym uruchamianiu określonych programów zbieraniainformacji. Druga natomiast metoda inicjowana jest w sytuacjachkolizyjnych czy kryzysowych, stając się uzupełnieniempierwszej metody. Zebrane zmienne, po przetworzeniu, stanowiąwskaźniki i współczynniki techniczno - ekonomiczne, będąceelementami modeli matematycznych wykorzystywanych w prognozowaniui symulacji procesów rynkowych.


(…)

… celów organizacji.
Status zarządzania. Zuwagi na szeroki zakres zagadnień, procedur i mechanizmówwykorzystywanych w zarządzaniu, postawiono pytanie: czy zarządzaniejest nauką ścisłą, sztuką, czy też wolnym zawodem.
Teoretycy nauki zarządzania określilije jako sztukę ale definicja ta nie została powszechnie uznana.W zarządzaniu dąży się do systematycznego zrozumieniadlaczego i w jaki sposób ludzie współpracują dla osiągnięciacelów oraz do zwiększenia użyteczności systemów współdziałaniadla ludzkości.
Wg. jednego z filozofów zarządzaniespełnia kryteria wiedzy, gdyż jest przedmiotem badań i źródłemwielu teorii. Chociaż teorie te są ogólne i subiektywne, tokierowanie można uznać za naukę ścisłą, gdyż systematycznebadania i powstające w tensposób teorie konfrontowane są z doświadczeniem…
… się jako zorganizowane zbiory zachowań.
Role międzyludzkie (interpersonalne)ułatwiają menadżerowi utrzymanie niezakłóconegofunkcjonowania organizacji.
Rola ta dzieli się na trzy grupy:
reprezentacyjna;
przywódcza;
łącznik.
Rola reprezentacyjna związanajest z tym, że menadżer często musi pełnić określonefunkcje ceremonialne (witać gości, zaprasza klienta na obiad,bierze udział w weselu swego pracownika).
Menadżer rolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz