Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1 - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania- ćwiczenia 1 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy organizacji i zarządzania dr Wojciech Głód
Ćwiczenia 1
Organizacja- grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów (zysk, odkrycia naukowe, obrona narodowa, koordynacja działalności charytatywnych, społeczne zadowolenie)
Zarządzanie:
Planowanie- wytyczanie celów organizacji i określenie sposobu ich najlepszej realizacji
Podejmowanie decyzji- wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości
Organizowanie- logiczne grupowanie działań i zasobów
Kierowanie ludźmi (przewodzenie) - zespół procesów wykorzystywanych w celu sprawienia by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji
Kontrolowanie- obserwowanie postępów organizacji w realizowaniu jej celów
Menadżer- osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania
Menadżerów można podzielić:
Wg szczebla zarządzania
Menadżer najwyższego szczebla- posługują się tytułami: prezes, wiceprezes, dyrektor naczelny. Wyznaczają cele organizacji, jej ogólna strategie, a także politykę operacyjną. Reprezentują oficjalnie organizację
Menadżerowie średniego szczebla- kierownik zakładu, kierownik eksploatacji, szef wydziału. Realizują politykę i plany opracowane na najwyższym szczeblu, nadzorują i koordynują działania menadżerów niższego szczebla
Menadżerowie pierwszej linii- brygadzista, nadzorca, kierownik biura. Nadzorują i koordynują działanie pracowników
Wg obszarów zarządzania
Menadżerowie finansów- zajmują się głównie zasobami finansowymi organizacji. Odpowiadają za rachunkowość, zarządzanie zasobami pieniężnymi, inwestycje.
Menadżerowie eksploatacji- zajmują się konstruowaniem systemów wytwarzających produkty. Kontrolują produkcje, zasoby, jakość, projekt zakładu, wybierają miejsce produkcji
Menadżerowie administracji (ogólni) - SA wszechstronni, posiadają podstawowa znajomość wszystkich dziedzin, ale nie maja specjalistycznego wykształcenia
Inne typy menadżerów:
Do spraw public relations- zajmują się stosunkami z opinia publiczna i środkami masowego przekazu
Do spraw badan i rozwoju- koordynują działania naukowców i inżynierów pracujących nad projektami badawczymi
Menadżer= wykształcenie + doświadczenie
Role menadżerskie:
Role interpersonalne
Reprezentacyjna np. udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu
Przywódca-angażowanie, szkolenie i motywowanie pracowników do zwiększenia wydajności
Łacznik-koordynowanie lub inicjowanie wiezimiedzyludzkich, międzygrupowych lub międzyorganizacyjnych np. koordynowanie działań 2 grup projektowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz