Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2541
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 2 - strona 1 Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 2 - strona 2 Mikroekonomia - zagadnienia na egzamin 2 - strona 3

Fragment notatki:

Pytania obejmują poniższe zagadnienia. Koszt alternatywny, krzywa możliwości produkcyjnych, racjonalność oczekiwań. Mechanizm rynkowy, popyt, wielkość popytu, krzywa popytu, podaż, krzywa podaży, prawo popytu, prawo podaży, stan równowagi, cena równowagi rynkowej, efekt substytucyjny, cena minimalna, cena maksymalna, cła importowe. Elastyczność popytu i podaży, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, dobra substytucyjne, dobra komplementarne, elastyczność krzyżowa popytu, elastyczność mieszana popytu, dobra Giffena. Teoria konsumenta, użyteczność krańcowa, koszt krańcowy, prawo malejącej użyteczności krańcowej, krzywa obojętności, efekt dochodowy, nadwyżka konsumenta, prawo Gossena, linia budżetu, prawo Engla. Teoria przedsiębiorstwa, koszty przeciętne, koszty całkowite, koszty marginalne, przychód marginalny, przychód całkowity, próg rentowności, zysk ekonomiczny, zerowy zysk ekonomiczny, izokwanty, izokoszty. Konkurencja doskonała, polipol, cenobiorca, rynek wolnokonkurencyjny. Czysty monopol, cenodawca, siła monopolowa. Konkurencja niedoskonała, kartel, oligopol, lider cenowy, konsorcjum. Rynek pracy, użyteczność czasu wolnego, monopson, płace minimalne, podaż pracy. Rynek kapitału, rynkowa stopa procentowa, czysta renta ekonomiczna, fundusze inwestycyjne, cena transferowa. Równowaga ogólna, efekty zewnętrzne, teoria regulacji,

PROSZĘ NIE SUGEROWAĆ SIĘ ODPOWIEDZIAMI DO PYTAŃ, GDYŻ MOGĄ BYĆ BŁĘDNE !
1. Kosztem alternatywnym zbudowania geotermicznej elektrociepłowni jest:
a. suma wydatków, jakie należałoby ponieść za korzystanie z innych źródeł energii,
b. koszt budowy elektrociepłowni pomniejszony o oszczędności wydatków związanych z ochroną środowiska,
c. utrata dóbr i usług które można by wytworzyć lub nabyć za pieniądze przeznaczone na elektrociepłownię,
d. nie ma kosztów alternatywnych, gdyż ogrzewanie geotermiczne stwarza korzyści związane z poprawa stanu czystości środowiska oraz ograniczeniem zużycia konwencjonalnych środków energetycznych.
   
2. Punkt leżący poniżej kmp może obrazować:
a. rozwiązania nierealne ze względu na ograniczoność zasobów ekonomicznych,
b. stan niepełnego zatrudnienia - bezrobocie,
c. stan nadwyżki zasobów naturalnych,
d. nadwyżkę kapitału inwestycyjnego,
e. wszystkie powyższe.
   
3. Ruch po krzywej możliwości produkcyjnych dla dwóch dóbr A i B może mieć miejsce, gdy:
a. zdrożeją surowce do produkcji dobra A,
b. rząd wprowadzi minimalne stawki płac,
c. wynaleziono nową technologię produkcji dobra B,
d. zmienią się preferencje społeczeństwa.
   
4. Które z zachowań uznasz za nieracjonalne: a. wiesz, że tafla lodowa na stawie jest cienka i krucha, a mimo to wchodzisz i ślizgasz się. skutkiem tego jest zimna kąpiel i przeziębienie, b. wierzący oddaje część swoich skarbów na budowę, kościoła,
c. zjeżdżamy rowerem z góry i nieprzewidzieliśmy, że niżej jest dół i wpadliśmy doznając obrażeń,
d. zjadasz smaczne ciastko, lecz po kilku minutach masz bóle żołądka.
   
5. W jaki sposób postępuje człowiek RS wg teorii H. Leibensteina: a. kieruje się racjonalnością maksymalną, b. minimalizuje koszty swoje postępowania, c. maksymalizuje swoje potrzeby tylko od czasu do czasu,
d. uzyskuje racjonalność krańcową a nie maksymalną.
   
6. Które z założeń powinno być spełnione, aby jednostka postępowała racjonalnie: a. wybiera spośród zestawu preferencji te, które ją najmniej kosztują,
b. umie określić hierarchię swoich potrzeb,
c. jednostka potrafi określić czego chce,
d. wszystkie powyższe.
   
7. K

(…)

… %:
a. popyt cenowo elastyczny,
b. popyt krzyżowo elastyczny,
c. popyt cenowo nieelastyczny,
d. popyt cenowo proporcjonalny.
   
13. Elastyczność mieszana popytu ma wartość dodatnią. Świadczy to o tym, iż: analizowane dobra mogą być : a. komplementarne, b. substytucyjne, c. niezależne, d. Giffena
   
14. Jeżeli dochodowa elastyczność popytu na czekoladę wynosi 2, to wielkość popytu zmienia się: a. w tym samym…
…. substytucyjne.
   
21. Drugie prawo Gossena mówi o:
a. wyrównywaniu się ceny i użyteczności dwóch dóbr,
b. wyrównywaniu się użyteczności krańcowych dwóch dóbr,
c. maksymalizacji użyteczności krańcowych, d. wyrównywaniu się stosunków użyteczności krańcowych do cen konsumowanych dóbr i usług.
   
22. Krańcowa stopa substytucji:
a. to miernik z jakiej ilości dobra konsument musi zrezygnować aby pozyskać dodatkową…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz