Strata w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strata w przedsiębiorstwie - strona 1 Strata w przedsiębiorstwie - strona 2 Strata w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

strata w przedsiębiorstwie Cena pod wpływem konkurencji na rynku może kształtować się na różnym poziomie w stosunku do kosztów wytwarzania w poszczególnych przedsiębiorstwach. Można to zilustrować na wykresie w podstawo­wych wariantach: Rozpatrzymy sytuację, gdy: Kk = C2 = Up = Uk Kpz wówczas cena C2 kształtuje się poniżej najniższych przeciętnych kosztów całkowitych, ale powyżej najniższych przeciętnych kosztów zmiennych. Różnica między krzywą Kpc i Kpz wyraża koszty stałe na jednostkę produkcji, tzn.:
Kpc - Kpz = ks
Asymetryczny układ krzywych Kpc i Kpz na wykresie wynika stąd, że w miarę wzrostu produkcji Q koszty stałe na jednostkę produkcji ks maleją. Dlatego krzywa Kpz stopniowo zbliża się do krzywej Kpc ale nigdy obie krzy­we nie mogą się pokryć, gdyż koszty stałe na jednostkę produkcji nie mogą spaść do zera i zawsze będą jakąś wartością dodatnią.
W tym wariancie przy produkcji Q2 przedsiębiorstwo ponosi stratę z tytu­łu niemożności pokrycia w całości kosztów stałych produkcji, co możemy za­pisać w postaci:
(x - y) Q2 = strata
Cena C2 umożliwia jednak pokrycie całości kosztów zmiennych oraz czę­ści kosztów stałych oznaczonych na wykresie symbolami: (y - z) Q2. Strata ta nie musi stanowić wystarczającej podstawy do likwidacji przedsiębiorstwa w krótkim okresie, gdyż część kosztu stałego znajduje pokrycie w cenie C2. Ta sytuacja stanowi dla przedsiębiorstwa sygnał o konieczności podjęcia działań w celu zmniejszenia kosztów stałych.
Korzystając z podanej w tabelce funkcji popytu, oblicz dla podanych cen:
wielkość utargu całkowitego, utargi przeciętne, utargi krańcowe.
WZORY
Uc =
C ∙ Q
Up =
C ∙ Q
Q
Uc =
ΔUc
=
C∙ΔQ
ΔQ
ΔQ
C =
Up
=
Uk
Gdzie:
Uc - utarg całkowity (iloczyn ceny i sprzedanej produkcji)
C - cena
Q - produkcja sprzedana Up - utarg przeciętny (utarg całkowity podzielony przez ilość sprzedanej produkcji
Uk - utarg krańcowy (przyrost utargu całkowitego podzielony przez przyrost produkcji sprzedanej)
Cena (C), koszty produkcji (K)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz