Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1855
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy - strona 1 Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy - strona 2 Rynek doskonale konkurencyjny - Wynik finansowy - strona 3

Fragment notatki:

KONKURENCJA DOSKONAŁA W poprzednich rozdziałach analizowaliśmy różne pojęcia kosztów. Zdobyta w nich wiedza pozwoli nam bliżej wyjaśnić zjawisko podaży rynkowej, czyli ilości jakie firmy i całe gałęzie wytwórstwa skłonne są oferować przy różnych poziomach cen. Związek pomiędzy kosztem produkcji a wielkością podażą wyprowadzimy wychodząc z założenia, że celem działalności przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku. Gdy wyjaśnimy, jak zachowują się firmy maksymalizujące zysk, zauważymy, że w krótkim okresie krzywa podaży firmy na rynku doskonale konkurencyjnym odpowiada krzywej kosztu krańcowego danego przedsiębiorstwa ,a suma kosztów krańcowych wszystkich firm podaży całej gałęzi. Zestawiając ze sobą krzywą popytu rynkowego i rynkowej podaży przedstawimy poszerzoną teorię równowagi rynkowej ,teorię ceny jako pieniężnego wyraz wartości. Wreszcie co najważniejsze będąc wynikiem działania mechanizmu równoważenia rynku: ilości ,ceny ,zyski i koszty wytwarzania służyć nam będą w dalszych rozdziałach jako punkty odniesienia w analizie i ocenie ocenę efektywności funkcjonowania poznanych ja na razie bardzo pobieżnie we wstępnych częściach struktur rynkowych. Punktem wyjścia naszej dalszej wędrówki będzie opis struktury rynkowej zwanej doskonałą konkurencją . Założenia modelowe Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach upraszczających:
po obu stronach rynku istnieje tak duża liczba dostawców i odbiorców mających tak mały udział całkowitych zakupach i sprzedaży , że żaden z nich indywidualnie nie ma możliwości oddziaływania na poziom rynkowej ceny towaru ,podmioty transakcji rynkowych są zatem cenobiorcami.
Podmioty rynkowe postępują zawsze racjonalnie. Poszukują rozwiązań optymalnych czyli maksymalizujących w danych warunkach rynkowych swoje funkcje celu. Konsumenci szukają rozwiązań maksymalizacja użyteczności całkowitej jaką uzyskać można z przeznaczonych do wydatkowania budżetów. Producenci maksymalizują możliwy do osiągnięcia w danych warunkach wynik finansowy. Gdy warunki rynkowe np. ceny ulegają zmianie podmioty rynkowe przenoszą stojące do ich dyspozycji środki do innych lepszych zastosowań
ceny rynkowe jako element mechanizmu równoważenia popytu i podaży są doskonale giętkie tzn. szybko i precyzyjnie dostosowują się do zmian warunków rynkowych
czynniki wytwórcze są doskonale mobilne, inaczej mówiąc mogą być szybko , bez ograniczeń i kosztów przenoszone od mniej do bardziej korzystnych dla ich użytkownika zastosowań.
przedmiotem obrotu rynkowego są dobra homogeniczne, czyli(choć dostarczane przez różnych wytwórców) produkty o identycznych właściwościach jakościowych.

(…)


Jeżeli zaś cena jest mniejsza od kosztów przeciętnych całkowitych C < Kpc, zesk ekonomiczny z produkcji będzie ujemny a zatem firma będzie realizowała straty
Se = C - Kpc < 0
Pełen zysk normalny
Przebieg funkcji utargów całkowitych zależy od jej nachylenia, to zaś określone jest przez poziom ceny równowagi rynkowej, na który doskonale konkurencyjna firma nie ma żadnego wpływu, podobnie jak nie ma wpływu…
całkowitego, to utarg całkowity otrzymujemy sumując otrzymane przez firmę utargi krańcowe.
Uc = Σ Uk
Podsumujmy.
Na rynku doskonale konkurencyjnym, przy cenie równowagi rynkowej Ce. utarg całkowity rośnie proporcjonalnie do zmian wielkości produkcji ( sprzedaży ) tak długo, jak długo nie zmieni się poziom ceny rynkowej Ce.
Gdy cena rynkowa ulegnie zmianie, funkcja utargu całkowitego obraca się, czyli zmienia się jej kąt nachylenia, natomiast funkcja utargu krańcowego przesuwa się równolegle do góry ( gdy cena równowagi rynkowej wzrasta ) lub w dół ( gdy cena równowagi rynkowej spada ). Funkcja przychodów całkowitych w warunkach zmiany ceny równowagi rynkowej
C
Uc1 Uc2 C C Q D S1 S2 Ce1 Uk1 Ce2 Uk2 Q Q
Krótkookresowe koszty firmy (przypomnienie).
W poprzednich rozdziałach sformułowaliśmy hipotezy dotyczące…
… WOLNOKONKURENCYJNEJ
Krzywa popytu indywidualnego a przychody firmy
Przychody(utargi)całkowite (ang.total revenue ) Uc, stanowią wartość sprzedanych przez firmę produktów. Obliczamy je, mnożąc sprzedaną ilość towarów q przez ich cenę rynkową C.
Uc = C x Q
Jeżeli firma sprzedaje całość produkcji, po jednej cenie ( równowagi rynkowej ) C= const, to krzywa utargu całkowitego jest dodatnio nachyloną linia prostą…
… przypadający na jednostkę sprzedanego towaru :
Uc
Up = --------= tgα
Q
Jeżeli firma sprzedaje całą swoją produkcję po jednej cenie ( cenie równowagi rynkowej ), to utarg przeciętny musi być równy tej cenie:
Uc C x Q
Up = -------- = --------- = C
Q Q Hipotetyczny przykład utargów przeciętnych w firmie wolnokonkurencyjnej. Produkcja Q
Cena C
Utarg całkowity Uc
Utarg przeciętny Up
0
10
0
10
1
10
10
10
2
10
20
10…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz