Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2030
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie - strona 1 Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie - strona 2 Maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie - strona 3

Fragment notatki:

maksymalizacja zysku w przedsiębiorstwie
Maksymalizacja zysku zależy nie tylko od wysokości przeciętnych i krańcowych kosztów produkcji, ale także od wysokości ceny rynkowej. Cena rynkowa w modelu konkurencji doskonałej jest dana i nie zmienia się wraz ze zmianą wielkości produkcji w przedsiębiorstwie. A więc zależności między ce­ną a utargiem przeciętnym oraz utargiem krańcowym można wyrazić następują­cymi równaniami:
Uc =
C ∙ Q
Up =
C ∙ Q
Q
Uc =
ΔUc
=
C∙ΔQ
ΔQ
ΔQ
C =
Up
=
Uk
Gdzie:
Uc - utarg całkowity (iloczyn ceny i sprzedanej produkcji)
C - cena
Q - produkcja sprzedana Up - utarg przeciętny (utarg całkowity podzielony przez ilość sprzedanej produkcji
Uk - utarg krańcowy (przyrost utargu całkowitego podzielony przez przyrost produkcji sprzedanej)
W modelu konkurencji doskonałej cena i utarg przeciętny pokrywają się z utargiem krańcowym. Cena w układzie dwuwymiarowym jest ilustrowana li­nią poziomą. Chociaż wszystkie dobra sprzedawane są po tej samej cenie, to nie wszystkie wytwarzane są przy tych samych kosztach.
Przedsiębiorstwo osiąga maksimum zysku w punkcie przecięcia się krzywej kosztów krańcowych z krzywą utargu krańcowego, oznaczonym symbolem e. Zapisujemy to równaniem:
Kk = Uk
ęłęóCelem max. Zysku przedsieb.wybiera wielkość produkcji odpow. Zrównaniu krańcowego kosztu z krańcowym utargim.Następnie sprawdza czy pokryte sa przeciętne koszty zmienne (AVC-krotki okres,LRAC-dlugi) W przypadku przedsieb. Wolnokonkur: 1)utarg krancowy = cenie 2)sprzedaz dodatkowej jednostki nie obniza ceny i nie zmniejsza utargu uzyskanego ze sprzedazy poprzednich jednostek 3)cena sprzedazy dodatkowej jednostki stanowi przyrost utargu calkowitego W przeciw. Do przedsiebiorstwa wolnokonkurencyjneg 1)krzywa popytu na produkt monopolisty jest rownoczesnie opadajacą krzywą popytu dla gałęzi.Oznacza to ze utarg krańcowy jest mniejszy od ceny za która zostaje sprzedana dodatkowa jednostka,produktu(+prod obniza przychod z wytworzonych poprzednio prodoktow w skutek spadku ceny przy przesuwaniu się w dół po krzywej popytu) (rys1)(rys2) 2)im mniej elastyczna jest krzywa popytu tym silniej dodatkowa jednostka produktu obniza cene i zmniejszy utarg z już wytworzonych jednostek 3)przy kazdej wielkosci prod. MR(krancowa korzysc) lezy ponizej krzywej popytu.Przy czym rozpiętość miedzy tymi krzywymi jest tym wieksza im bardziej sztywny jest popyt

(…)

… produkcji prowadzi do ustalenia poziomu produkcji przy danej cenie. Nie znając popytu rynkowego można ustalić krzywą podaży. Monopolista natomiast wie ze wielkość produkcji wpływa równocześnie na koszt krańcowy i krańcowy utarg. Zatem o wielkości produkcji wytworzonej po określonej cenie decyduje wielkość popytu i utargu krańcowego. Oznacza to iż monopolista nie ma krzywej podaży niezależnej od popytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz