Decyzje produkcyjne w warunkach modelu konkurencyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje produkcyjne w warunkach modelu konkurencyjnego - strona 1 Decyzje produkcyjne w warunkach modelu konkurencyjnego - strona 2 Decyzje produkcyjne w warunkach modelu konkurencyjnego - strona 3

Fragment notatki:

DECYZJE PRODUKCYJNE W WARUNKACH MODELU KONKURENCYJNEGO
W warunkach konkurencji doskonalej pojedyncza firma,producent nie ma wpływu na poziom ceny rynkowej
Cena rynkowa jest dana jako efekt rynkowego mechanizmu regulującego,jako taka może być zaakceptowana i odrzucona
Odrzucenie ceny oznacza konieczność zamknięcia firmy. Podniesienie, bowiem ceny wiąże się z utratą klientów i równocześnie w warunkach, gdy cała produkcja może być sprzedana po bieżącej cenie rynkowej nie ma potrzeby obniżenia ceny.
Dla pojedynczego przedsiebiorstwa,uczestnika konk. Doskonalej krzywa popytu jest doskonale elastyczna (pozioma),stanowi jednocześnie krzywa krańcowych utargów firmy
Utarg końcowy (MR) - to utarg uzyskiwany z każdej dodatkowej jednostki produktu Przedsiębiorstwo max. Zyski wyprodukuje każda dodatkowa jednostkę, dla której utarg krańcowy przewyższy koszt krancowy. Oznacza to w efekcie ustalenie poziomu produkcji odpowiadającego zrównaniu krańcowego kosztu z krańcowa korzyścią.
MR=MC
Powyższa zasada nosi nazwę REGÓŁY PRODUKCJI .Powyzej poziomu produkcji Q odpowiadającego MR=MC brak dodatkowych zysków. Ponieważ dodatkowy koszt przewyższa dodatkowe utargi. Zatem max. Zysku (zgodnie z regółą produkcji) odpowiada zrównanie krańcowych kosztów MC z krańcowymi utargami MR
MAX zysków jest możliwa, gdy poziom ceny rynkowej P przewyższa ATCmin -min poziom kosztów calkowitych przeciętnych
PATCmin
ZYSK =TR -TC TR- całkowity utarg , TC -całkowity koszt TR =Q1 x P
TC = Q1x ATC1
ZYSK =Q1(P-ATC1)
Wzrost produkcji z Q do Q1 wiąże się ze wzrostem utargów o (Q1 -Q)xP ,graficznie Qca x P ,oraz wzrost kosztów o pole figury Q do Q1 .Zatem utratę masy zysku przy poziomie produkcji Q odpowiadającym ATCmin ilustruje graficznie pole dca .
Maxymalizujac zyski przedsiębiorstwo powinno starac się obniżać koszty, nie oznacza to jednak wielkości produkcji Q odpowiadającej ATC min Brak zrozumienia wiąże się z brakiem możliwości maxymalizacji zysku oraz z ryzykiem eliminacji z gry rynkowej
Gdy poziom ceny rynkowej P jest niższy od min przeciętnego kosztu całkowitego produktu ATCmin regóła produkcji pozwala na minimalizacje strat w krótkim okresie.Wykorzystywanie regóły produkcji pozwala uzyskiwać rozwiązania efektywnie dopóki jest się wstanie pokryć koszty zmienne
STRATA =TC -TR
TC = Q1 x ATC1
TR = Q1 x P
STRATA = Q1 x (ATC1 -P)


(…)

… mniejsza od AVCmin równa MC=Ps powoduje ,iż kontynuacja produkcji zwiększa straty (obszar rosnących kosztów ,malejących przychodów)
2:) Krzywa kosztów krańcowych MC powyżej min AVC =MC jest krzywa podaży firmy, Krzywa podaży firmy ilustrująca wielkości produkcji, jakie przedsiębiorstwo chce wytwarzać po rożnych cenach. Cena Ps odpowiadająca AVCmin jest cena zamknięcia, poniżej której jedynym sposobem…
… również nie przerywają produkcji, dzięki czemu mogą przynajmniej częściowo pokryć koszty stale
Możliwość swobodnego kształtowania nakładów wszystkich czynników produkcji w długim okresie powoduje, iż krzywe kosztów w długim okresie są bardziej spłaszczone.
Możliwości dostosowawcze producentów w długim okresie powodują również, iż krzywa podaży jest bardziej płaska, bardziej elastyczna. W długim okresie przedsiębiorstwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz