Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy - strona 1 Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy - strona 2

Fragment notatki:

Utarg Całkowity i Utarg Krańcowy
Utarg krańcowy--- MR=∆U/∆K ∆U-przyrost utargu przy wzroście produkcji o jedną jednostkę ∆K- równa się zmianie utargu całkowitego ze sprzedaży dodatkowej jednostki
MR=∆U1(p) - ∆U0(p0-p)
∆U1(p) - dodatkowy przychód przychód ostatniej sprzedaży jednostki po czasie p
∆U0(p0-p) - przychód utracony wskutek sprzedaży dotychczasowej produkcji po niżej cenie
Ponieważ krzywa popytu ma nachylenie ujemne zwiększenie sprzedaży wiąze się z koniecznością obniżki cen. Ponadto musimy uwzględnić obniżkę ceny w odniesieniu do wszystkich wyprodukowanych jednostek wcześniej.
Zatem utarg krańcowy spada z dwóch powodów
1 Ponieważ krzywa popytu opada; im wyższa produkcja tym niższa cena ostatniej sprzedanej jednostki
2 Kolejne obniżki cen zmniejszają przychody uzyskane ze sprzedaży wszystkich dotychczasowych jednostek Ponadto dla przedsiębiorstw o opadającej krzywej popytu 1 Utarg krańcowy spada wraz ze wzrostem produkcji
2 Utarg krańcowy jest niższy od ceny ostatniej sprzedanej jednostki o większość wpływu obniżki cen na sumę przychodów uzyskanych ze sprzedaży poprzednich jednostek
Kształt krzywej utargu kr. zależy wyłącznie od kształtu krzywej popytu na produkty przedsięb
Pomijając przypadki których krzywa popytu ma nachylenie dodatnie do rozważenia pozostaje sytuacja w której małe przedsieb mogą sprzedawac dowolna ilość produkcji bez wpływu na istniejącą cenę rynkowa. W takim przypadku krzywa popytu przebiega poziomo i odpowiada cenie równowagi rynkowej.
Oznacza to ze każdą dodatkowo sprzedana jednostka przynosi przedsie ten sam przyhod krań
W takiej sytuacji ∆U0(p0-p)=0 ,a ∆U1(p) pozostaje stały
Wykorzystanie utargu krań i kosztu krań do wyznaczenia wielkości produkcji
Wnioski z tabeli :
)Są analogiczne jak uzyskane w efekcie analizy całkowitych kosztów i utargów. Należy zwiększać produkcję do 6 jed ale nie mniejszej
)Ekonomiści posługują się częściej analizą marganą uznając ją za lepszy sposób badania problemu podejmowanie decyzji prze przedsiębiorstwa
) Ogólnie analiza marginalna daje nam odpowiedź czy istnieje możliwość poprawy sytuacji przez niewielka zmianę produkcji lub koncepcji
)posługiwanie się jednak analizą marganą wymaga pewnej ostrożności, ponieważ nie daje ona podstaw decyzji zaniechaniu produkcji
KRZYWE KOSZTÓW I UTARGÓW KRAŃ
Wobec zróżnicowania rozmiarów transakcji a także ich wielkości na zawsze odpowiadającej całkowitej liczbie jednostek oraz posługiwania się wielkościami średnimi dla złożonej analizy wygodne jest założenie zmiany produkcji i sprzedaży mają charakter niemal ciągły

(…)

… krańcowych MR wyższe koszty krańcowe powodują zmniejszenie rozmiarów produkcji zapewniających maksymalizacje zysków Q1 Q2
Zmianie może ulec również funkcja krańcowych utargów.
Zmiana punktu równowagi w tym przypadku oznacza optymalne zwiekszenie produkcji
Przedstawiamy mechanizm kształtowania się kosztów i przychodów zatem podstawmy do wy.. wielkości podaży przez przedsiębiorstwo
Przedsiebior wybieraja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz