Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty - strona 1 Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty - strona 2 Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty - strona 3

Fragment notatki:

Decyzje produkcyjne pełnego monopolisty i praktyki różnicowania cen.
Charakterystyka modelu monopolu pełnego.
Założenia modelu pełnego monopolu :
Jedna firma jest wyłącznym producentem (sprzedawcą) danego dobra, stanowi całą gałąź, kupujących jest wielu.
Dobro dostarczane przez monopolistę nie posiada bliskich substytutów, może być jednorodne lub zróżnicowane.
Monopolista jest cenotwórcą (musi szukać najlepszej kombinacji w oparciu o min. popyt i koszty).
Brak możliwości wejścia do danej gałęzi, ze względu na występowanie barier: ekonomicznych, prawnych, technologicznych, naturalnych.
Doskonała informacja o rynku.
Bariera ekonomiczna - może mieć związek z koniecznością zgromadzenia ogromnego kapitału celem wejścia do gałęzi ( Np. nowa kopalnia, elektrownia ). Ma najczęściej charakter kapitałowy.
Bariery prawne - najtrwalsze z natury, mogą istnieć dopóki obowiązuje prawo (mogą przyjmować postać koncesji lub zezwoleń na produkcję ).
Ochrona patentowa - powiązanie bariery prawnej i technologicznej (za patent trzeba zapłacić, Np. firma Kserox wymyśliła kserokopiarkę ).
Bariera technologiczna - oznacza wyłączność na daną technologię.
Bariery naturalne - bariery surowcowe i zasobowe, wyłączność dostępu do rzadkiego surowca ( Np. zasób ludzki o wyjątkowych walorach ).
Czasem także bariery, które nie wynikają z niczyjej woli .
Popyt na produkty monopolisty, utarg krańcowy i utarg całkowity.
Liczba sprzedanych produktów
Cena jednostkowa
Utarg całkowity
Utarg krańcowy
1
10
10
10
2
9
18
8
3
8
24
6
4
7
28
4
5
6
30
2
6
5
30
0
Utarg krańcowy maleje w tempie szybszym niż cena - krzywa Uk odchyla się od krzywej popytu.
Utarg całkowity najpierw rośnie, ale w tempie malejącym, gdyby monopolista nadal zwiększał sprzedaż, UC zacząłby maleć.
Równowaga przedsiębiorstwa - optymalna kombinacja ilościowo - cenowa.
P m Q m - to optymalna kombinacja ilościowo-cenowa
Optymalna wielkość produkcji monopolisty zawsze leży na lewo od wielkości produkcji, dla której Uk = 0, tzn. monopolista nigdy nie produkuje „na nieelastycznej części krzywej popytu”.
Siła monopolu - jest mierzona nadwyżką ceny nad kosztem krańcowym.
Monopolista nie ma zagwarantowanych zysków . Zmiany (Ew. wahania) popytu mogą być przyczyną strat monopolu.
W krótkim okresie monopolista ponosząc straty będzie kontynuował produkcję dopóki cena będzie wyższa od przeciętnego kosztu zmiennego (warunek minimalizacji strat krótkookresowych). Jedynie w przypadku sztywnego popytu monopolista nie jest narażony na straty.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz