monopol - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
monopol - wykład - strona 1 monopol - wykład - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD 6
I. Gdy w mikroekonomi mówimy o rynku, zawsze mamy na mysli jakąś branżę, dział gospodarki zajmujący się produkcją dóbr zaspakajajacych pewne potrzeby
Poszczególne przedsiębiorstwa maja różny stopień udziału w rynku, różną na nim pozycję
4 modele rynku:
rynek doskonale konkurencyjny
2) trzy rynki niedoskonale konkurencyjne (monopol, oligopol) taki podział rynku przeprowadza się w oparciu o pewne wspólne cechy:
1) liczba firm działajacych na rynku
2) swoboda wejścia na rynek
3) charakterystyka produktów wytwarzanych na tym rynku
4) wpływ firmy na cenę
duży wpływ na cenę maja monopoliści w przeciwieństwie do firm, które funkcjonuja w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego i czerpią cenę z rynku
w praktyce wyróżnia się więcej modeli na rynku (np. dwie firmy na rynku, czyli duopol)
monopolista może być zarówno producent, jak i odbiorca towaru (monopsol)
popyt zalezy od kształtowania się cen. Im niższa cena, tym wiekszy popyt.
Wszystkie przedsiębiorstwa na rynku daja pewną podaż. Na rynku kształtuje się cena równowagi rynkowej, która jest dla przedsiębiorstwa wielkością niezależną. Przedsiębiorstwo nie ma na nią wpływu. Jest równocześnie utargiem przeciętnym i krańcowym.
II. Analiza przedsiębiorstwa pod względem kosztów Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku
Rozmiary produkcji, przy których przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk wyznaczone są przez punkt przecięcia kosztów krańcowych z utargiem krańcowym. Punkt ten wyznacza optymalne rozmiary produkcji. Jest to optimum ekonomiczne. Analizując przedsiębiorstwo w konkurencji doskonałej można przedstawić trzy typowe sytuacje:
1) koszty krańcowe i koszty przeciętne wszędzie są jednakowe, ponieważ strona techniczna produkcji i sytuacja na rynku nie wpływa na to, co się dzieje w przedsiębiorstwie
2) w okresie długim istnieje tendencja do kształtowania się ceny na poziomie kosztów przeciętnych i do osiągania przez przedsiębiorstwo zysku normalnego (takiego, którego długookresowo przedsiębiorstwo może oczekiwać).
Z ysk nadzwyczjny jest zyskiem przejściowym . Zachęca on producentów działających w tej branży do zwiększenia rozmiarów produkcji, rozbudowy przedsiębiorstwa, do inwestowania. Doprowadza do wzrostu podaży w okresie długim, czego konsekwencja będzie obniżenie się ceny. Nowa cena kształtująca się na rynku zapewni przedsiębiorstwu zysk normalny (zysk zero).
1) Mimo, że przedsiębiorstwo ponosi straty należy produkować, bo przez to minimalizuje straty. Granicę racjonalnych strat wyznacza poziom przeciętnych kosztów zmiennych. Dopóki cena jest wyższa od przeciętnych kosztów zmiennych, należy kontynuować produkcję, gdyż pokrywa ona koszty bieżące związane z produkcją. Cena równa przeciętnym kosztom zmiennym okreslana jest jako

(…)

…:
cenowa elastyczność popytu na dobra produkowane przez monopolistę
ilość, jakość i ceny substytutów dóbr wytwarzanych przez monopol
rozmiary importu konkurencyjnego, ceny i jakość dóbr importowanych
możliwość przełamania barier wejścia na rynek opanowany przez monopol
działania rządu …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz