Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej-opracowanie - strona 1 Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Równowaga przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
Pojęcia:
próg rentowności - wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo zaczyna przynosić zysk
optimum ekonomiczne = punkt równowagi przedsiębiorstwa - wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk
krańcowa stopa transformacji - miara wskazująca z ilu jednostek dobra Y trzeba zrezygnować, aby wytworzyć jedną dodatkową jednostkę dobra X; odpowiada nachyleniu krzywej transformacji dla dóbr X i Y w danym punkcie; Kst=ΔY/ΔX
Zagadnienia:
cechy konkurencji doskonałej: 1) duża liczba sprzedających i kupujących, cena niezależna od producenta; 2) mobilność czynników produkcji, możliwość zakładania nowych firm, brak barier wejścia i wyjścia; 3) produkty jednorodne, reklama nie odgrywa żadnej roli; 4) doskonała informacja wśród kupujących i sprzedających
graficzna interpretacja utargu całkowitego, utargu przeciętnego i utargu krańcowego w konkurencji doskonałej
linia jednakowego utargu - pokazuje wszystkie ilościowe kombinacje 2 dóbr, które przynoszą taką samą wielkość całkowitego utargu. Dla przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej linię jednakowego utargu określa równanie:
Uc=QA*cA+QB*cB graficzna interpretacja optimum ekonomicznego - przedsiębiorstwo działające w warunkach konkurencji doskonałej maksymalizuje zysk przy rozmiarach produkcji wyznaczonych przez punkt zrównania się kosztu krańcowego z utargiem krańcowym, który równy jest cenie
Produkcja jest opłacalna w przedziale Q1-Q2.
A - próg rentowności
E - optimum ekonomiczne
- zysk
problem wyboru optymalnej struktury produkcji - optymalną strukturę produkcji wyznacza punkt styczności krzywej transformacji z najwyżej położoną, możliwą do osiągnięcia przy danych zasobach linią jednakowego utargu. Dzieje się to wtedy, kiedy stosunek cen tych dwu produktów równy jest stosunkowi kosztów krańcowych ich produkcji:
cA/cB=KkA/KkB=Kst (krańcowa stopa transformacji)
Utarg całkowity, przeciętny,
krańcowy 0 Uc c=U ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz