Elastyczność popytu i podaży-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3304
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elastyczność popytu i podaży-opracowanie - strona 1 Elastyczność popytu i podaży-opracowanie - strona 2 Elastyczność popytu i podaży-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Elastyczność popytu i podaży Rynkowe prawo popytu i podaży wskazuje kierunki popytu i podaży na zmiany ceny. Równocześnie na zmiany popytu i podaży danego produktu wywierają wpływ inne czynniki, takie jak np. dochody czy ceny innych produktów. Analizując reakcje popytu i podaży na zmiany któregoś z tych czynników możemy określić kierunki tych reakcji lecz także dokonać ich pomiaru. Miernikiem pozwalającym ocenić rozmiary wzrostu lub spadku popytu i podaży w odpowiedzi na zmiany cen, dochodów, itp. jest elastyczność popytu i podaży.
ELASTYCZNOŚĆ POPYTU Elastyczność cenowa popytu - to stosunek względnej zmiany wielkości popytu na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.
Elastyczność cenową popytu wyrażamy wzorem (Qd, Px - wartości przeciętne) lub
gdzie:
- współczynnik elastyczności cenowej popytu
- zmiana popytu wywołana zmianą ceny
- dotychczasowa wielkość popytu przy cenie przed zmianą
- zmiana ceny
- cena przed zmianą
Współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje nas o reakcji popytu na zmianę ceny . Mówi o ile procent zmieni się popyt w przypadku, gdy cena zmieni się o jeden procent.
Z prawa popytu wynika, iż wzrostowi ceny dobra towarzyszy, w przypadku większości dóbr, spadek popytu. Elastyczność cenowa popytu osiągałaby więc wartości ujemne, co mogłoby sprawiać większe trudności interpretacyjne, dlatego przed wzorem znalazł się znak minus. Są tutaj brane pod uwagę wielkości względne, więc ważne jest od jakiego poziomu zaczynamy liczyć tę wielkość. Te same 10 złotych stanowi zupełnie inny udział względny w zależności od tego od jakiej sumy je odejmiemy. Gdy 10 złotych odejmiemy od 100 złotych będzie to 10 %, ale gdy za punkt odniesienia przyjmiemy 10000 złotych to stanowi to tylko 0,1 %. Wynika z tego, że współczynnik elastyczności cenowej popytu będzie się zmieniał w zależności od tego, w którym miejscu na krzywej popytu będziemy. W wyższych partiach krzywej popytu, tj. dla wyższego poziomu cen, współczynnik ten jest wyższy niż przy cenach niskich.
W zależności od współczynnika elastyczności cenowej popytu wyróżniamy:
Popyt elastyczny - mamy z nim do czynienia wtedy, gdy reakcja popytu jest silniejsza o zmiany ceny. Zmiana ceny o 1 % powoduje zmianę popytu o więcej niż 1%. Z popytem elastycznym mamy do czynienia wtedy, gdy e 1.
Wykres Popyt elastyczny
Popyt nieelastyczny - mamy z nim do czynienia wtedy, gdy reakcja popytu jest słabsza od zmiany ceny. Zmiana ceny o 1 % powoduje zmianę popytu o mniej niż 1 %. Z popytem nieelastycznym mamy do czynienia wtedy, gdy e ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz