Ekonomia matematyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 11508
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia matematyczna - strona 1 Ekonomia matematyczna - strona 2 Ekonomia matematyczna - strona 3

Fragment notatki:Pierwszy plik zawiera 13 stron z 75 pytaniami wraz z krótkimi odpowiedziami. W pliku tym występują liczne wykresy i wzory. Można tu znaleźć takie pojęcia jak: koszyki dóbr, przestrzeń metryczna, przestrzeń towarów, liniowa kombinacja wypukłej dwóch koszyków, relacja indyferencji konsumenta, silna preferencja konsumenta, relacje preferencji konsumenta. Ponadto w dokumencie zawarto informacje na temat: co to jest obszar obojętności, kiedy funkcja określona na przestrzeni towarów może pełnić rolę funkcji użyteczności konsumenta, kiedy pewien koszyk dóbr jest optymalnym koszykiem w zbiorze koszyków. Następnie omówione zostały też zagadnienia: funkcji użyteczności, niedosyt, krańcowa użyteczność, prawo Gossena, krańcowa stopa substytucji, elastyczność substytucji, pochodna cząstkowa drugiego rzędu funkcji użyteczności, płaszczyzna budżetowa. W tym dokumencie znajdziemy również przykładowe zadania z zakresu przedmiotu.
Oprócz tego dowiemy się o czym mówi krańcowa użyteczność dochodu, jaka jest interpretacja ekonomiczna popytu krańcowego i elastyczności popytu oraz kiedy towar nazywamy normalnym, a kiedy towarem Giffena. Następnie omówiono tematykę dóbr substytucyjnych i komplementarnych względem siebie oraz towarów wyższego i niższego rzędu. W treści notatki pojawiają się także pojęcia: skalarna funkcja produkcji, krańcowa produktywność, elastyczność produkcji, izokwanta produkcji, krańcowa stopa substytucji, elastyczność substytucji, techniczne uzbrojenie pracy, funkcja produkcji Cobba-Douglasa. Z notatki możemy dowiedzieć się co oznacza, że krańcowa stopa substytucji pracy przez kapitał dla liniowej funkcji produkcji postaci jest stała, równa. Na końcu znajdziemy informacje jak obliczyć krańcową wydajność pracy oraz krańcową efektywność kapitału dla liniowej funkcji produkcji, od czego zależy przeciętna efektywność kapitału od technicznego uzbrojenia pracy. Drugi plik zawiera bardzo liczne wykresy i wzory. Poruszone tu zostały takie zagadnienia jak: przedmiot ekonomii matematycznej, modele zachowania konsumenta, ograniczenie budżetowe, własności zbioru budżetowego, właściwości preferencji, zmiany linii budżetu, właściwości funkcji użyteczności. Ponadto w treści dokumentu można znaleźć też pojęcia: funkcja użyteczności, stopa substytucji i elastyczności, metoda ekonomii ekonomicznej. Trzeci plik zawiera takie pojęcia jak: model zachowania konsumenta, wzajemna zamienialność dóbr, równanie Słuckiego, elastyczność cenowa i dochodowa, paradoks Giffena i Yeblena, budżet dostosowany, dobro Giffena. Czwarty plik dotyczy modeli równowagi rynku. Opisano tu szczegółowo model Edgwortha, optimum Pareta i krzywa kontraktów.

Ekonomia matematyczna
Przedmiot ekonomii matematycznej.
1.1. Przedmiot ekonomii matematycznej
1.2. Modele zachowania konsumenta
1.3. Ograniczenie budżetowe
1.4. Własności zbioru budżetowego w .
1.5. Zmiany linii budżetu
1.6. Właściwości preferencji.
1.7. Dodatkowe założenia.
1.8. Funkcja użyteczności.
1.9. Właściwości funkcji użyteczności.
1.10. Stopa substytucji i elastyczność
1.1. Przedmiot ekonomii matematycznej
Przedmiotem ekonomii matematycznej są modeli realnych ekonomicznych procesów.
Model to jest obiekt, który zastępuje oryginał i odwzorowuje najistotniejsze dla danego badania cechy i właściwości oryginału.
Metoda ekonomii ekonomicznej to jest systemowa analiza ekonomiki jak skomplikowanego dynamicznego układu. Ekonomia Matematyczna tworze modele matematyczne w postaci założeń o powiązaniu zmiennych ekonomicznych. W

(…)

… zasobu konsumenta :


Rys. 5.1
Łatwo zauważyć, że punkt w układzie współrzędnych pokazuje początkowy zasób konsumenta i jednocześnie w układzie współrzędnych pokazuje początkowy zasób konsumenta . Narysujemy krzywe obojętności i do których należy punkt . Wspólna część dziedzin, które znajdują się powyżej krzywych obojętności odnośnie swoich osi współrzędnych (niebieski kolor) pokazuje leprze koszyki…
… dochodowy
AC - Efekt substytucyjny
AB - Efekt ogólny
Krzywe obojętności
Ekonomia matematyczna
Przedmiot ekonomii matematycznej.
1.1. Przedmiot ekonomii matematycznej
1.2. Modele zachowania konsumenta
1.3. Ograniczenie budżetowe
1.4. Własności zbioru budżetowego w .
1.5. Zmiany linii budżetu
1.6. Właściwości preferencji.
1.7. Dodatkowe założenia.
1.8. Funkcja użyteczności.
1.9. Właściwości funkcji…
… może być zapisana w postaci , gdzie funkcja g ma poziomą i pionową asymptoty i jest wklęsła. Nie ma sensu mówić o użyteczności, jako o liczbowej mierze zadowolenia. F.Uż. po prostu wprowadzają liczbową charakterystykę relacji preferencji.Przykład. U=x12x2, U'=x12/3x21/3. Te same linii obojętności, różne wartości.
1.10. Stopa substytucji i elastyczność
Definicja 1.13. Krańcową użytecznością i-tego towaru nazywamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz