Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi - strona 1 Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi - strona 2 Ekonomia matematyczna - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Podać, jak mierzy się odległość między koszykami dóbr.
Podać określenie przestrzeni metrycznej.
Podać określenie przestrzeni towarów.
Podać, jak określa się podstawowe działania na koszykach dóbr.
Określić pojęcie liniowej kombinacji wypukłej dwóch koszyków.
Określić, kiedy pewien zbiór koszyków dóbr jest wypukły.
Określić pojęcie relacji indyferencji konsumenta.
Określić pojęcie relacji silnej preferencji konsumenta.
Określić pojęcie relacji preferencji konsumenta.
Co to jest obszar obojętności względem danego koszyka.
Określić, kiedy pewien koszyk dóbr jest optymalnym koszykiem w zbiorze koszyków.
Jakie warunki muszą być spełnione, aby pewna funkcja określona na przestrzeni towarów mogła pełnić rolę funkcji użyteczności konsumenta.
Określić, kiedy funkcja użyteczności określona na jest wklęsła na tym wzorze.
Określić, kiedy funkcja użyteczności określona na jest rosnąca na tym zbiorze.
Kiedy w polu preferencji konsumenta występuje zjawisko niedosytu.
Przyjmując, że to funkcja użyteczności konsumenta zdefiniować pojęcie krańcowej użyteczności i-tego towaru w koszyku x oraz podać interpretację ekonomiczną.
Uzasadnić, że funkcja w postaci jest przykładem funkcji użyteczności, dla której spełnione jest tzw. Prawo Gossena.
Podać interpretację ekonomiczną krańcowej substytucji towaru i-tego przez towar j-ty w danym koszyku dóbr.
Podać interpretację ekonomiczną elastyczności substytucji towaru i-tego przez towar j-ty w danym koszyku dóbr.
Podać przykład funkcji, której złożenie z daną funkcją użyteczności jest także funkcją użyteczności.
Podać, jaka jest odległość między następującymi koszykami dóbr: x = (2 kg mąki, „e” litrów mleka, „ၰ” kg ziemniaków); y = (7/3 kg mąki, 5/2 litra mleka, 3 kg ziemniaków).
Udowodnić, że metryka określona wzorem d(x, y) = maxႽxi - yiႽ dla i = 1, 2, ..., n spełnia odpowiednie aksjomaty.
Dla dwóch koszyków dóbr postaci: x = (3, 4) oraz y = (2, 5) znaleźć dwie liniowe kombinacje wypukłe koszyków.
Jakie własności posiada relacja indyferencji konsumenta.
Jakie własności posiada relacja preferencji konsumenta.
Jakie własności posiada relacja preferencji konsumenta, która jest silnie wypukła.
Podaj (tj. postać analityczną) przykład zbioru , który jest domknięty i ograniczony.
Podaj (tj. postać analityczną) przykład zbioru , który jest domknięty i nieograniczony.
Podaj (tj. postać analityczną) przykład zbioru , który jest otwarty i nieograniczony.


(…)

….
Co to jest techniczne uzbrojenie pracy.
O czym informuje elastyczność krańcowej stopy substytucji (pracy przez kapitał) względem technicznego uzbrojenia pracy.
Co oznacza, że krańcowa stopa substytucji pracy przez kapitał dla liniowej funkcji produkcji postaci jest stała, równa .
Jak zależy przeciętna wydajność pracy od technicznego uzbrojenia pracy w przypadku liniowej funkcji produkcji.
Obliczyć krańcową wydajność…
… definicję funkcji CES oraz wyjaśnić znaczenie obu parametrów tej funkcji.
Funkcją produkcji CES nazywamy funkcję postaci: gdzie Parametr jest stopniem jednorodności funkcji, natomiast przedstawia elastyczność krańcowej stopy substytucji pracy przez kapitał względem technicznego uzbrojenia pracy. Jaką ma postać w przypadku funkcji produkcji CES zależność przeciętnej wydajności pracy jako funkcji…
… stopa substytucji pracy przez kapitał dla liniowej funkcji produkcji postaci jest stała, równa .
Oznacza to, że niezależnie od tego czy mamy duże zasoby pracy i małe zasoby kapitału, czy na odwrót, to zawsze potrzeba tyle samo kapitału do zastąpienia jednostki pracy w celu utrzymania produkcji na niezmienionym poziomie. Z tego względu mówimy, że liniowa funkcja produkcji cechuje się doskonałą…
… koszyk towarów x = (2, 3, 4) oraz funkcję użyteczności postaci: znaleźć krańcowe użyteczności pierwszego i drugiego towaru oraz podać interpretację ekonomiczną.
O czym informuje pochodna cząstkowa drugiego rzędu funkcji użyteczności.
Obliczyć pochodną cząstkową drugiego rzędu funkcji użyteczności postaci: dla koszyka postaci: x = (3, 5) oraz podać interpretację ekonomiczną wyniku.
Wyjaśnić…
… Koopmansa-Leontiefa nazywamy funkcję postaci: gdzie oznacza współczynnik kapitałochłonności przedstawiający niezbędny nakład kapitału na wytworzenie jednostki produkcji - współczynnik pracochłonności opisujący nakład pracy niezbędny do wytworzenia jednostki produkcji.
Funkcja produkcji Koopmansa-Leontiefa jest przykładem niesubstytucyjnej funkcji produkcji. Jej konstrukcja opiera się na dwóch założeniach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz