MOTYW I MOTYWOWANIE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MOTYW I MOTYWOWANIE - strona 1 MOTYW I MOTYWOWANIE - strona 2 MOTYW I MOTYWOWANIE - strona 3

Fragment notatki:

 
 
1.MOTYW I MOTYWOWANIE.
 
Problem motywowania do pracy należy do podstawowych problemów teorii organizacji.
W przeszłości motywowanie do pracy opierało się na założeniu, że tylko przymus może powodować wykonywanie pracy, ponieważ uważano, że praca jest obca naturze człowieka.
 
Pojęcia motywu i motywowania zostały zapożyczone od psychologów pracy przez teoretyków zarządzania. Nie ma powszechnie przyjętych definicji tych pojęć.
 
Motywację możemy określić jako stan napięcia organizmu ludzkiego wywołany przez bodziec - interpretujemy ją jako działanie dowolnego czynnika np. fizycznego, psychicznego, które może wywołać działanie człowieka.
 
bodziec = motyw = działanie
 
Możemy określić motywację jako czynniki psychiczne tj. psychiczne bodźce, które mogą pobudzić osobę do działania. Działania polegają na dążeniu do osiągnięcia określonych sytuacji. Mogą one wynikać np. z celów, które sobie stawia człowiek, albo zadań narzuconych mu przez inne osoby.
 
W szerszym znaczeniu motywowanie to ogół świadomych (przemyślanych) i nieświadomych (odruchowe, instynktowne) procesów psychicznych.
Natomiast w węższym znaczeniu, to rodzaj świadomych (przemyślanych) procesów.
 
Motywy do pracy nazywamy motywami ekonomicznymi - dzięki wykonywaniu zadań zawodowych, człowiek otrzymuje środki, które umożliwiają mu zaspokojenie jego potrzeb ekonomicznych.
Powstają wtedy gdy pracownik :
1)     ma uświadomioną potrzebę
2)     ma środki, za pomocą których może tą potrzebę zaspokoić
3)     ma szansę zaspokojenia swojej potrzeby       
 
Motywacja do pracy wynika z perspektywistycznego myślenia (czyli z planowanych przyszłych działań).
Motywem do pracy jest cel, jaki sobie wyznacza pracownik i stara się on działać wbrew napotykanym trudnościom.
Ważna jest także siła motywacji do pracy, która zależy od przekonania pracownika min, że praca zapewni mu pożądane dobra, że zaspokoi on swoje potrzeby.
 
Wyróżniamy motywację :
-         dodatnią - pobudzenie do osiągnięcia dodatnich, korzystnych celów
-         ujemną - pobudzenie do unikania sytuacji ujemnych, niekorzystnych
 
Motywowanie do pracy jest rozumiane jako :
a)     stosowanie bodźców ekonomicznych lub moralnych
b)     kształtowanie psychicznych mechanizmów zachowania się ludzi - są czynniki psychiczne skłaniające ludzi do pracy, do kontynuowania pracy.
 
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz