ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW - strona 1 ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW - strona 2

Fragment notatki:

ZASADY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW.
 
Motywowanie jest skuteczne, gdy jest oparte na odpowiednich zasadach.
Wyróżniamy osiem zasad motywowania pracowników.
 
1. ZASADA ZGODNOŚCI CELÓW MOTYWACJI Z ICH ŚRODKAMI
Cele pb muszą być zgodne z celami pracowników ( pracownicy są nastawieni na cele pb ).
 
2. ZASADA SPRAWIEDLIWEGO TRAKTOWANIA PRACOWNIKÓW
Stosowanie nagród i kar proporcjonalnie do zasług i win.
Nie należy przede wszystkim :
-uprzedzać się do pracowników
-stwarzać przywilejów dla osób protegowanych.
 
3. ZASADA OCENIANIA PRACOWNIKÓW WG WYNIKÓW ICH PRACY
Jest ona zgodna z interesem pb i samych pracowników. Pracownik powinien być wyżej ceniony i wynagradzany im więcej przysparza pb wartości ekonomicznych. Nie należy w tym przypadku kierować się sympatią czy antypatią wobec ocenianego pracownika.
 
4. ZASADA WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW WG NAKŁADÓW PRACY
 Stosowana przy ocenie prac jakościowo różnych. Prace różnych rodzajów należy oceniać wg nakładów pracy. Trzeba tutaj uwzględnić złożoność pracy (wymagane kwalifikacje do jej wykonania) oraz uciążliwość np.: nakład energii potrzebny na pokonanie warunków pracy, oporów organizmu(np.: wstrętu ).
 
5. ZASADA REALIZMU
Związana jest ze stawianiem zadań, ustalaniem bodźców, które skłaniają do ich realizacji oraz dokonanie oceny pracowników. Kierownik nie powinien wymagać od pracownika umiejętności, które przekraczają jego możliwości fizyczne i psychiczne np.: przyspieszenie tempa pracy. Zadania muszą być realne, zgodne z odpowiednim poziomem wysiłku i umiejętności pracownika.
 
6. ZASADA PREFEROWANIA W MOTYWOWANIU POZYTYWNYCH BODŹCÓW EKONOMICZNYCH
Mówi ona, że w motywowaniu powinny występować w ograniczonym zakresie:
1.Środki przymusu - kary. Stosowane są zbyt często - tak wykazały badania. Dlatego, że:
a)     kierownicy wierzą, że kary są skuteczne
b)      łatwe w zastosowaniu (nic nie kosztują)
c)      kierownicy stosują kary na wskutek swojej bezradności(najbardziej stosują młodzi i nieudolni)
2. Apele o wydajniejszą pracę - są skuteczne gdy są stosowane rzadko, w sytuacjach   „ wyższej konieczności „
3. Wyróżnienia pozaekonomiczne - tj. listy pochwalne, odznaczenia. Mają małą siłę bodźcową. Nie należy ich przyznawać temu, kto ich nie ceni.
 
7. ZASADA STOSOWANIA DEMOKRATYCZNEGO STYLU ZARZĄDZANIA
Przełożeni  pełnią rolę doradców i przewodników i tym samym motywują pracowników do pracy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz