Psychologia strachu - Sylabus

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia strachu - Sylabus - strona 1 Psychologia strachu - Sylabus - strona 2

Fragment notatki:

Nazwa przedmiotu
PSYCHOLOGIA STRACHU
Semestr
Wymiar (h)
30 godzin
Prowadzący
Mgr Patrycja Gajda
Rygor
Liczba punktów ETCS
Forma zajęć
Zaliczenie w formie testu
Cel przedmiotu
Poznanie mechanizmów działania człowieka w sytuacjach zagrożenia. Uświadomienie sobie konsekwencji psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach trudnych i ekstremalnych.
Program przedmiotu
(proszę krótko - max 2-3 zdania - opisać każde zajęcia)
Wprowadzenie do psychologii emocji - ewolucja teorii emocjonalnych, różne podejścia do natury emocji i sposobu ich uzewnętrzniania.
Zrozumieć emocje. Typologia emocji. Pierwszeństwo stanów afektywnych nad reakcjami poznawczymi.
Funkcjonowanie człowieka w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego.
Neurofizjologiczne podłoże reakcji emocjonalnych.
Pojęcie stresu. Mechanizmy powstawania reakcji stresowej.
Wpływ sytuacji stresowej na funkcjonowanie człowieka: reakcje fizyczne, fizjologiczne, emocjonalne.
Różne interpretacje sytuacji stresowych (stresor jako zagrożenie, jako krzywda i jako wyzwanie).
Rodzaje stresorów w zależności od stopnia kontrolności oraz czasu ich trwania. Stresory traumatycze: katastrofy, stres pourazowy, strata bliskiej osoby. Stresory chroniczne - powtarzające, trwające w czasie. Zagrożenia społeczne np.: utrata pracy, itp.
Style radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia: unikanie, ucieczka, walka.
Konsekwencje różnych stylów radzenia sobie ze stresem dla zdrowia. Funkcjonowanie w sytuacjach społecznych.
Indywidualne czynniki wpływające na intensywność reakcji stresowej. Moderatory: temperament, osobowość, inteligencja, posiadana wiedza, doświadczenia.
Psychologiczne strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ekstremalnych: zorientowanie na problem vs. zorientowanie na emocje.
Zagrożenia współczesnego świata (terroryzm, wojny), a zagrożenia egzystencjalne (lęk przed śmiercią, lęk przed pozbawieniem wolności, poszukiwanie sensu życia).
Mechanizmy obronne i dysonans poznawczy stosowane w sytuacjach zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego bądź życia.
Jakie są możliwości zwiększania odporności; kształtowania konstruktywnego działania oraz minimalizowania siły odczuwanego strachu i zagrożenia.


(…)

….
Jakie są możliwości zwiększania odporności; kształtowania konstruktywnego działania oraz minimalizowania siły odczuwanego strachu i zagrożenia.
Literatura podstawowa
„PSYCHOLOGIA. Kluczowe koncepcje” tomV, Philip G. Zimbardo; Robert L. Johnson; Vivian McCann, Wydawnictwo Naukowe PWN tom II i V; „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman, wyd. Media Rodzina.
Literatura uzupełniająca
„Człowiek w sytuacji stresu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz