Dobrzańska - Radzenie sobie ze stresem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dobrzańska - Radzenie sobie ze stresem - strona 1 Dobrzańska - Radzenie sobie ze stresem - strona 2 Dobrzańska - Radzenie sobie ze stresem - strona 3

Fragment notatki:


Barbara Dobrzańska-Socha
Radzenie sobie ze stresem życia codziennego poprzez uczestniczenie w grupie wsparcia Stres to nieunikniony element życia i źródło chorób somatycznych.
Drobne codzienne przykrości mają większy wpływ na zdrowie niż ważne wydarzenia życiowe, nawet dramatyczne.
Wpływ codziennych trudności na stan zdrowia zależy od:
-częstotliwości,
-czasu trwania,
-intensywności,
-indywidualnego znaczenia dla jednostki,
-oparcia emocjonalnego czyli tzw. sieci społecznej.
Uczestniczenie w grupach wsparcia to część procesu dawania sobie rady ze stresem.
Wg. Caplana w grupach wsparcia wykorzystuje się więź społeczną tworzącą się między ludźmi.
Wzrost zapotrzebowania na grupy powoduje zapotrzebowania na leaderów takich grup (czyli psychologów☺ i pedagogów ) powinni oni mieć doświadczenie treningowo- terapeutyczne i kwalifikacje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej.
GRUPA WSPARCIA-grupa równouprawnionych uczestników spotykających się w celu wzajemnego niesienia pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami, w udoskonalaniu swojego psychologicznego funkcjonowania i w zwiększaniu skuteczności własnych działań. ( L.H.Levy)
Ważne jest wzajemne wsparcie i udział profesjonalisty.
Zasady pracy w grupach wsparcia I. dobrowolność uczestnictwa - pragnienie udziału w grupie połączone ze świadomością realizowanych celów
Konieczna jest: gotowość do współpracy, przyjmowanie pomocy, dawanie wsparcia i podjęcie ryzyka otwartości. Przeświadczenie, że nie chcę być sam przekształca się w grupie w twierdzenie nie jestem sam . Z czasem członkowie zaczynają się interesować problemami innych, dostrzegają ich podobieństwo do swoich. Słuchając o indywidualnych sposobach pokonywania trudności i dzieląc się swoimi kształtują poczucie wspólnoty, zaczynają wierzyć we własne możliwości.
Hobfoll ostrzega, że udzielanie wparcia innym może doprowadzić do wyczerpania własnych zasobów, jeśli angażowane rezerwy przewyższają osobiste korzyści.
II. poszerzanie realizowanych celów o uczenie się różnych zachowań , ma to zapewnić równowagę miedzy dawaniem i otrzymywaniem pomocy
Efekty pracy zależą od atmosfery czyli tzw. „pomocnego klimatu” wg. Moos.
W tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa, otwartości i zaufania pomocne jest:
ćwiczenie umiejętności ułatwiających kontakty społeczne i podnoszących stopień rozumienia innych ludzi oraz samego siebie,
uczenie sposobów okazywania wsparcia emocjonalnego,
zwiększenie wrażliwości na problemy innych, ćwiczenie empatii, wyrażania uczuć czy uważnego słuchania, połączonego z dawaniem poczucia zrozumienia i akceptacji,


(…)

… grupy i rozpatrywanych problemów - to zadanie dla leadera.
III. partnerstwo
Realizacja tej zasady wymaga czasem wprowadzenia osobnych ćwiczeń zmniejszających dystans między członkami grupy.
Zgodnie z nią leader też ma problemy, nie wchodzi w role terapeuty i nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za grupę. Kolejne spotkania prowadzone są przez rotacyjnie zmieniających się członków. Profesjonalista…
… na dwie części :
prowadzona przez leadera formalnego -nauka zachowań niezbędnych do efektywnej pracy grupy oraz umiejętności radzenia sobie z trudnościami ,
prowadzona przez kolejne osoby- poszukiwanie rozwiązań aktualnych problemów, dyskusja nad sposobami radzenia sobie.
Grupa wsparcia ( w skrócie g.w.) a psychoterapia grupowa:
w psychoterapii uczestniczą ludzie wymagający leczenia a w g.w. ludzie zdrowi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz