Verońska koncepcja stresu T. Marka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Verońska koncepcja stresu T. Marka - strona 1 Verońska koncepcja stresu T. Marka - strona 2

Fragment notatki:

Verońska koncepcja stresu T. Marka Skutek międzynarodowej dyskusji nad pracą zmianową obejmująca transakcyjny model stresu (ocena i zmaganie się a wydolność jednostki). Stres Psychiczny - ocena i proces zmagania się w sytuacji stresowej zależą od trudności sytuacji (wymagania jakie stawia przed nami) i wydolności organizmu (a ta od zasobów jednostki). Radzenie sobie to powtarzająca się cyklicznie pętla. Stres może być krótkotrwały i długotrwały. Pojawia się w sytuacji deficytów po stronie zasobów.
Zmęczenie psychiczne - pojawia się w wyniku radzenia sobie ze stresem (podejmowania działań), gdyż zasoby podlegają wyczerpaniu. Przejawia się to zaburzeniem i desynchronizacją czynności, może prowadzić też do trwałego ograniczenia i uszkodzenia zasobów.
Stres- Zmęczenie- Obciążenie- Wysiłek: W stresie jest ocena czynnika szkodliwego, nie ma je w obciążeniu i zmęczenia. Wysiłek występuje w stresie i zmęczeniu i obciążeniu. Są 2 typy wysiłku w radzeniu sobie
Wysiłek psychiczny = obciążenie psychiczne, zależy od trudności zadania
Wysiłek kompensacyjny =stres/zmęczenie psychiczne, związany z deficytami funkcji psychicznych w radzeniu sobie ze zmęczeniem lub stresem ekstremalnym. Związany też z kontrolą stanów organizmu
Rozróżnienie to stosuje się w badaniu kosztów fizjologicznych (mierzonych EEG itp.), emocjonalnych. Ekonomiczna teoria stresu Bieli Zajmował się stresem w skali makrospołecznej (badał go podczas transformacji ustrojowej). Stres ekonomiczny = stres rodziny, związany z niemożliwością zapewnienie bytu materialnego rodzinie (strata pracy, trudność z jej znalezieniem, zmiany strukturalne, nowości związane z rynkiem kapitałowym, stres transformacyjny). Przedstawiony w postaci wzoru matematycznego:
RS = (O+S)/(R1+R2+R3) RS - rozmiar stresu, O - obiektywnie działający stresor transformacyjny, S- Spostrzeganie „O” jako sytuacji stresowej, R1- dyspozycje psychologiczne radzenia sobie (siła ego, poczucie własnej wartości itp.), R2- specyficzne kompetencje (np. praktyczna wiedza jak rodzic sobie z biurokracja), R3- wsparcie społeczne.
R,O są wprost proporcjonalne do rozmiaru stresu a wszystkie R-y odwrotnie proporcjonalne.
Habilistyczno-temporalna Koncepcja stresu J.F. Terelak Każda epoka cywilizacyjna wymaga od człowieka coraz większej sprawności. Jest ona wyznacznikiem wartości człowieka i sprawia, że nie czuje się on upośledzony. Człowiek jest różnie sprawny w różnych cyklach czasu chronobiologicznego (ranne ptaszki i nocne marki, każdy ma swój chronotyp) i astronomicznego (lato, zima, ale też przestrzeń życia- starość, młodość). Stres jest rozbieżnością pomiędzy reakcjami organizmu na czynniki astronomiczne i chronobiologiczne (związane z cyklami okołodobowymi). Rytmu biologiczne (dot. Fizjologii, odżywiania itp.) są zapisane w kodzie genetycznym a warunki środowiska mają na nie niewielki wpływ. Nasz styl życia psychospołecznego jest regulatorem - ułatwia nam dopasowanie się do naszego rytmu, więc konflikt między synchronizatorami biologicznymi i cywilizacyjnymi jest stresem i wpływa na sprawność.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz