Rodzaje papierów wartościowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje papierów wartościowych - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje papierów wartościowych : I Podział - ze względu na przedmiot uprawnień inkorporowanych (zawartych) w papierach wartościowych: Papiery wierzycielskie - dokument, który stwierdza istnienie wierzytelności pieniężnej dotyczącej zwrotu określonej kwoty pieniędzy ewentualnie wraz z wynagrodzeniem (dyskonto, odsetki, premia), Np. weksle, czeki, obligacje . Udziałowe - dokument stwierdzający zespół określonych uprawnień nabywcy w stosunku do emitenta , Np. akcje, certyfikaty inwestycyjne . Instrumenty pochodne - instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem. Zawsze jest powiązany z jakimś instrumentem bazowym. Instrument pochodny uważany jest za papier wartościowy, jeżeli instrument bazowy dla niego jest papierem wartościowym Np. opcje, warranty opcyjnie, kontrakty terminowe, swapy . Papiery towarowe - uprawnia do rozporządzania towarem znajdującym się pod pieczą wystawcy dokumentu , Np. konosament morski (w kodeksie morskim) II Podział - Ze względu na tryb obrotu, legitymację formalną, - jaki podmiot jest uprawniony do realizacji praw: Papiery imienne - charakteryzuje się tym, że w treści dokumentu wymieniona jest osoba uprawniona do realizacji praw. Musi być zawarta umowa cesji oraz nastąpić przekazanie samego dokumentu. Dokument podąża za prawem . Art. 509 i 921 z indeksem 8. Papiery na zlecenie - podmiotem uprawnionym do realizacji praw może być albo osoba fizyczna wymieniona z imienia i nazwiska, osoba prawna wymieniona z nazwy lub okaziciel. Musi nastąpić indos i musi nastąpić wydanie samego dokumentu. Dokument podąża za prawem. Art. 517 paragraf 1 i 921 ze znaczkiem 9. Papiery na okaziciela , - aby skutecznie przenieść prawa: Jedna strona mówi, że wystarczy samo przekazanie dokumentu. Druga mówi, że z punktu widzenia podatkowego strony transakcji powinny zadbać o udokumentowanie transakcji, czyli najprościej zawrzeć umowę kupna-sprzedaży. Pan dr skłania się do drugiej strony. Prawo podąża za dokumentem . Ważniejszy jest dokument. Art. 517 par 2, art. 155, art. 921 z indeksem 12 . ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz