Giełdy i transakcje giełdowe

Błędy terminologiczne w pierwszym projekcie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Błędy terminologiczne (I projekt) : Biuro maklerskie : Firma inwestycyjna - niepoprawnie językowo, ale prawnie poprawnie pod względem prawnym Dom maklerski Bank (nie musi tworzyć o...

Obowiązki informacyjne spółek publicznych -projekt 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Projekt 3 : Temat : Obowiązki informacyjne spółek publicznych (z naciskiem na spółki giełdowe, a nie notowane na New connect i w obrocie pozagiełdowym) Obowiązki informacyjne akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji w spółkach gie...

Projekt II o prospekcie emisyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. Marcin Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Projekt II o prospekcie emisyjnym : Obowiązki informacyjne spółek można podzielić na występujące w 3 fazach : Przed dematerializacją Dematerializacja - przesądza o tym, że spółka jest spółką publiczną (taką, której przynajmniej 1 akcja z...

Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maciej Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1204

27.02.2012 Wykład 3 Rodzaje spółek akcyjnych z punktu widzenia polskiego prawa: W Polskim systemie prawnym można wyróżnić różne rodzaje spółek akcyjnych, upoważniają nas do tego podziału akty prawne. Typy spółek akcyjnych: Spółki zwykłe (niepubliczne) - działają tylko i wyłącznie na podstawie K...

System giełdowy Warset - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maciej Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

19.03.2012 Wykład 6 Temat: System giełdowy Warset. Warset - system, który realizuje funkcje przebiegu sesji. 3 funkcje: Prowadzenie notowań wszystkich instrumentów Przyjmowanie i realizacja zleceń Dystrybucja informacji giełdowych 4 elementy:...

Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki ak...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maciej Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1477

02.04.2012 Wykład 8 Temat: Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji. Prawo poboru można wykluczyć. Subskrypcja zam...

Zarządzanie projektem oferty publicznej- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maciej Baranowski
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

12.03.2012 Wykład 5 Sposoby emisji akcji przez spółki akcyjne (3) - art. 431 KSH: Subskrypcja prywatna - przeprowadzana jest w drodze złożenia oferty imiennie i na piśmie potencjalnym inwestorom Oferent musi taką ofertę przyjąć Korzystają z nich głównie spółki niepubliczne: Ponieważ jest pewne...

Obowiązki akcjonariuszy- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

II OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY Obowiązek pełnej zapłaty ceny emisyjnej za nabywane akcje. Posiadacze akcji imiennych mogą być zobligowani do określonych świadczeń pieniężnych. W niektórych przypadkach zarząd spółki może wydać akcje imienne prze...

Giełdy i transakcje giełdowe- podstawowe definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Giełdy i transakcje giełdowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 693

Wykład 1. Pojęcie instrumentu finansowego i papieru wartościowego. Instrument musi być emitowany w serii, żeby był dopuszczony do obrotu. Instrument to kontrakt regulujący pewną zależność finansową pomiędzy stronami. Papier wartościowy jest jednocześnie instrumentem finansowy, ale nie każdy instru...