Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce - wykład - strona 1 Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce - wykład - strona 2 Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

27.02.2012
Wykład 3
Rodzaje spółek akcyjnych z punktu widzenia polskiego prawa:
W Polskim systemie prawnym można wyróżnić różne rodzaje spółek akcyjnych, upoważniają nas do tego podziału akty prawne.
Typy spółek akcyjnych:
Spółki zwykłe (niepubliczne) - działają tylko i wyłącznie na podstawie KSH, zostały wyposażone w dość szeroką zdolność do emisji w serii papierów wartościowych, jest jedno istotne ograniczenie w możliwości pozyskiwania kapitału wynikające z definicji publicznego proponowania papierów wartościowych i oferty publicznej.
Maja ograniczoną bazę pozyskiwania kapitału, ponieważ oferta musi być skierowana, do co najwyżej 99 podmiotów, co ogranicza bazę inwestorów.
Jeśli spółka chciałaby skierować akcje do więcej niż 99 podmiotów to musi stać się spółką publiczną.
Spółki publiczne - działają w oparciu o KSH oraz pakiet ustaw o rynku kapitałowym „Publiczna spółka akcyjna (spółka publiczna) to taka spółka akcyjna, której przynajmniej jedna akcja została zdematerializowana w instytucji upoważnionej do tego ustawą”. Dematerializacja może być przeprowadzona w Polsce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Podział wynika z faktu, na jakim ryku są notowane akcje spółki.
Spółki giełdowe - ich działalność jest regulowana KSH i pakietem ustaw oraz prawem giełdowym, które nie jest w żaden sposób skodyfikowane, jest to zbiór różnych przepisów prawnych, najczęściej aktów prawnych do pakietu ustaw, ale nie koniecznie.
Najistotniejsze regulacje:
Regulamin GPW w Warszawie
Szczegółowe zasady obrotu giełdowego
Spółki pozagiełdowe - działają w oparciu o KSH, pakiet ustaw i prawo pozagiełdowe, nie należy utożsamiać tych spółek z wszystkimi poza giełdą.
Jest to pewien obszar, znacznie węższy niż by się wydawało.
Najważniejsze dokumenty:
Regulamin rynku pozagiełdowego organizowanego prze spółkę BONDSPOT S.A. (Dawniej CeTo - centralna tabela ofert)
Obecnie jest już tylko 1 spółka notowana w obrocie pozagiełdowym kiedyś było ich 25
W latach 90-tych utworzono 15 narodowych funduszy inwestycyjnych, które zarządzały pewnymi spółkami należącymi do skarbu państwa, wtedy wejście na giełdę było o wiele trudniejsze niż obecnie, chciano zliberalizować rynek na wzór amerykańskiego NASDAQ
Niestety ten rynek nie rozwinął się,
W 2007 roku, New Connect dobił ten rynek, spółki notowane na CeTo migrowały na New Connect lub na giełdę.
Obecnie na rynku BONDSPOT obraca się głównie obligacjami, a akcjami już w niewielkim stopniu Spółka publiczna pozagiełdowa


(…)

… tylko i wyłącznie na ASO
Zagadnienia dotyczące dematerializacji - zapoznać się:
Obrót pierwotny
Obrót wtórny
KDPW
Rejestrowanie papierów wartościowych w KDPW (nazwa prawna na dematerializację)
Rachunek papierów wartościowych
Konto depozytowe
Świadectwo depozytowe
Zasada obowiązkowego pośrednictwa firm inwestycyjnych, (czyli podmiotów prowadzących działalność maklerską) przy zawieraniu transakcji - nie ma innej…
… od dywidendy.
Pytanie na egzamin: Pytanie o spółki akcyjne z punktu widzenia polskiego prawa.
Organizacja obrotu papierami wartościowymi w Polsce:
Rynek regulowany - art. 15 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - to system obrotu instrumentami finansowymi dopuszczonymi do obrotu regulowanego, który służy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych, oraz posiada następujące cechy:
Pozwala…
… następujące cechy:
Pozwala na zawieranie transakcji w ramach systemu
Zawarcie transakcji następuje zgodnie z określonymi zasadami
System funkcjonuje poza tzw. rynkiem regulowanym
System jest organizowany przez:
Firmę inwestycyjną Np. dom maklerski, bank prowadzący działanośc maklerską
Spółkę prowadzącą rynek regulowany - w Polsce są dwie tego typu instytucje,
spółka BONDSPOT
GPW w Warszawie
Różnice pomiędzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz